FAŞİZAN HAYDUTLAR
Gönderen Fakir - Şubat 18 2008 - 15:04:59
FAŞİZAN HAYDUTLAR.../Nezaket Sevli

Nezaket Sevli Dünyanin tek tek ülkelerinde insanların temel hakkı olan yaşama hakları ve özgürlük hakları sürekli ihlal ediliyor. Egemen güçlerin ulusal ve uluslar arası hukuk normlarını hiçe sayarak vahşice barbarca insanların yaşama özgürlüklerini hiçe sayıyorlar.
Dünya çapında kapitalist sömürücü sistemin benimsediği ve uygulamaya koyduğu iğrenç bir politikadır.
Bu sistem tek tek ülkelerin sorunu olmaktan çıkmıştır.
Uluslar arası bir sorun haline gelmiştir.
Bu faşizan baskılar işçilere, Emekçilere, Aydınlara,
Anti faşistlere, Demokrat,Ilerici, Devrimci dahası kendinden olmayan herkese yöneliyor.
Dünyanın bir ucundan başlayarak. Kara Afrikadan, Arjantinden, Vietnamdan, Latin Amerikadan, Etiyopyadan, Ordadoğudan ..
Sayamadığımız, dünyanın bir çok ülkesinde.
Insan hakları ve özgürlükleri ihlal ediliyor.
Ellerinden alınıyor.
Tarihin en trajedik en tüyler ürpeten kesiti Nazi Almanyasında yaşandı.
Insanlık işkenceye, eziyete, haksızlığa, en çok
Nazi Almanyasında maruz kaldı.
Suçsuz insanlar, körpecik bebekler en çok orada harcandı. Özgürlüğün sesi daha çok Nazi Almanyasında boğuldu. Mezar taşları hiç bir yerde bu kadar
sahipsiz ve kimsesiz kalmamıştı.
Kol gezen ölüm istiflenmiş cesetler renklerine ve ırklarına göre sınıflandırılan insanlar.
Insanların aşağılanan onuru ve gururu ölümlerden ölüm beğenmenin adı Nazi Almanyası olmuştur.
Bu enperyalist haydutlar bu faşizanlar.
Şilide, Arjantinde aynı katliyamlarla faşist darbelerle
diktatörlüklerini sürdürdüklerine rağmen başarılı olamadılar.
Bir zamanlar korkunun ve paniğin kol gezdiği
Arjantinde askeri uçaklara tıka basa doldurularak
Atlas okyanusuna atılan insan cesetleri bugün o yaşanan olaylar Faşistlerin korkulu rüyası olmuştur.
Yaşanan bu trajedi olayları onlar unutsa bile tarihler unutmaz, çünkü tarihlerolaylara hep tanıktır.
Temenimiz, Demokratik Insan haklarının ihlal edilmediği, kurşun yağmurlarından delik deşik edilmeğen bir nünyada yaşamaktır.
duvar@hotmail.com