Kadınız, ama ..
Gönderen Fakir - Mart 08 2008 - 01:55:44
Kadınız, ama kendimize güvenimiz yok ../Sevinç DENİZ İÇÖZ

Erdal Durak Tüm kadınların toplum içerisinde birtakım sorunlarının olduğu biliniyor.
Kadınlar gününü sadece 8 Mart olarak değerlendirilmemesi gerekir.
Çünkü bütün kadınlar senenin 365 günü toplum içerisinde yaşamlarını sürdürüyor ve en önemli görevleri üstleniyorlar. İçinde bulunduğumuz toplum öyle bir hal aldı ki kadınlarımız kendi varlıklarından habersiz hale geldiler. Gerek eşleri, gerekse çevresindeki insanlar tarafından yeterince dikkate alınmaz oldular. Özellikle bölgemizde çok sayıda bulunan ev kadınları bu dünyanın en zor görevlerini icra etmelerine rağmen ne bir sosyal güvenceleri, nede emeklerinin karşılığını hiçbir şekilde alamaz hale geldiler.
Bunun nedeni tabi ki ekonomik sorunlardır.
Çünkü ekonomik durumu çok iyi olmayan aile bireyleri bu durumlarını düzeltebilmek için kendilerini çalışma hayatına, günlük koşuşturmalara kaptırdıkları için birbirlerine ilgi ve alaka gösteremez hale geldiler.
Ne yazık ki bu kaçınılmaz bir gerçek.

8 Mart bu dünyanın tüm yükünü çeken, hiç unutulmaması aksine her şeyden daha çok hatırlanılması gereken biz kadınların senede bir gün olsun hatırlanmamıza vesile olduğunu düşünüyorum. Tabi ki bununda tüm sorumlusu yinede biz kadınlarız.
Çünkü bütün yükleri ve sorumlukları hiç kendimizi düşünmeden, sürekli yaşamımızı başkalarına adayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle kendi varlığımızdan habersiz hale geliyoruz.

Her bireyi yaşama hazırlayan, örfleri, ananeleri, adetleri ilk öğreten biz kadınlarız. Bizler çocuklarımızı yetiştirirken bunlara dikkat etmemiz gerekir. Paylaşmayı, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, hatırlamayı, hayatın sadece para kazanmak ve çalışmaktan ibaret olmadığını öğretmemiz gerekir. İşte bunu yapabilirsek çocuklarımızı hayata bu bakış açısıyla hazırlayabilirsek o zaman biz kadınlar senede bir gün değil her gün hatırlanır ve her gün hak ettiğimiz değeri görürüz.

Türk toplumunda biz kadınların genel olarak kendimize güvenimiz yoktur. Bununda başlıca sebebi biz kadınların çeşitli sosyal faaliyetlere katılmamamız, kendi düşüncelerimizi dile getirip hak ve özgürlüklerimizi aramamamızdır.

Bu konuda çalışmalar yapan çeşitli kurum ve kuruluşlar mevcuttur. Fakat doğunun diğer bölgelerinde olduğu gibi bizim bölgemizde de bunlar yeterli seviyede değildir. Bu kurum ve kuruşların sayılarının ve faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.

Burada ki görev ve sorumluluk bölgemizin yönetiminde bulunan Valiliğimize, Belediyemize ve önde gelen iş dünyası yöneticilerine düşmektedir. Onlar bizlere bu imkanları sağlamalı, bizlerinde bunlara katılmamız, sahiplenmemiz ve devamlılığını sağlamamız gerekmektedir.

Böylece biz kadınlar toplum içerisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğumuzu, bu dünyanın sadece erkekler üzerine kurulu olmadığını ve ilk öğretmenin anne olduğunun farkına varabiliriz.

Bu arada erkek okurlarımız alınmayın amacım sizleri dışlamak veya gereksiz olduğunuzu vurgulamak değil. Tabi ki sizler olmadan bizler, bizler olmadan da sizler bir anlam taşıyamayız. Biliyorsunuz ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın, her başarılı kadının arkasında da bir erkek muhakkak vardır ..

Sevinç Sürücü Kursu Kurucu Müdürü
SEVİNÇ SÜRÜCÜ KURSU
www.sevincsurucukursu.com