HASBELKADER SİYASET
Gönderen Fakir - Ağustos 11 2008 - 07:21:51
HASBELKADER SİYASET

Geçmişi dünyanın en eskilerine dayanan, günümüz Türk Ulusunun ve Türkiye' nin, dünyada çok önemli bir konumda olması gerekmekte iken bugün geldiği noktadaki yerini ifade etmek, Türkiye Siyaseti' nin hasbelkader yapıldığı ifadesiyle eşdeğerdir. "Hasbelkader" ; kaderci, kader yönüyle anlamını taşıyor. Şimdilerde halkımız buna " saldım çayıra, mevla koruya! " politikası diyor.
Tarihte, devletlerin ortaya çıkmasından bu yana, yönetenlerin ve idarecilerin tek kaygısı, emanet aldığı devlet idaresinde titiz bir hakseverlik ve bilinçle, halkının gönencini ve yarınlara olan güvenini arttırmak ve pekiştirmeği sağlamak olmuştur. Bu bir insanlık idealizmi'dir de...
Hasbelkader seçilen, hasbelkader yöneten bir ülkenin insanlarının gönencinin de , yarınlara olan güveninin de olamayacağı aşikardır. Ne yazık ki, Türkiye bu konumdadır. Hasbelkader Türkiye!...
ABD destekli Gürcistan Lideri Mihail Saakaşvili, halkına, Gürcistan' ı NATO ve AB ne sokarak refah devleti haline getirmek ve Gürcistan içindeki özerk bölgelerdeki ayrılıkları ortadan kaldırmak sözü vermiştir.
Gürcistan, kendi yönetiminden fiilen kopan Güney Osetya' yı otoritesi altına almak çabasındadır. Bunun için Güney Osetya'daki ayrılıkçı yönetime, geniş bir özerklik temelinde çözüm için müzakere teklifinde bulunmuştur. Yanıt alamayınca Gürcistan Lideri, geçtiğimiz Mart ayında ABD den " savaş için destek " istemiş , bu desteği alamamış görünmesine rağmen yine de güç kullanarak, Güney Osetya' yı otoritesi altına almaya karar vermiştir.
Güney Osetya, 70 bin nufusu ile küçük ve fakir bir bölgedir. Rusya, Güney Osetya' ya aktif destek vermenin yanında, " Barış Gücü " adı altında bölgede askeri varlığa da sahiptir.
Güney Osetya, Rusya Federasyonu içindeki Kuzey Osetya ile birleşmek istiyor.
Ve Gürcistan, "Self- Determinasyon" ilkesine aykırı bulduğu bu niyet karşılığı, Güney Osetya bölgesinde kapsamlı askeri harekat başlatınca, Rus birlikleri müdahil olup karşı operasyona başlıyorlar.
Diğer özerk Cumhuriyet Abhazya, çok geçmeden, Güney Osetya ile aralarındaki askeri işbirliği anlaşması uyarınca Gürcü birliklerine karşı operasyon başlatıyor.

**Gürcistan- Azerbaycan ve Türkiye.

Bu üç ülke, Hazar Petrollerinin , Bakü- Tiflis- Ceyhan boru hattıyla, Kapitalist Batı' ya akıtıldığı güzergahın ülkeleridir. Hazar Denizindeki petrolde Batı Sermayesi ve Boru Hattı' nın güvenliği, bu üç ülkenin ulusal güvenlikleri eline bırakılmayacak kadar değerlidir. O nedenle, boru hattı ve boru hattının içini dolduran petrolün üretimi istikrarı, ABD nin teminatı altındadır.
Azerbaycan adım adım Batı' ya yaklaşırken, Rusya Federasyonu ile açık bir tartışma içine girmemektedir.
Gürcistan Yönetimi her seferinde NATO, AB taleplerini yineleme yanında, Osetya meselesinde, Rusya Federasyonuna karşı gelmekten çekinmiyor. Sürekli kafa tutuyor ve sanki Rusya' yı kışkırtıyor!
Çoktan ABD ye bağlandığı açık ,Türkiye, Kafkasya' da yaşanmış her olayın kendi kamuoyuna ve siyasetine yansıdığını pek iyi bilmesine rağmen ciddi bir aktivite göstermiyor. Gürcü, Oset ve Abhaz halkının Türkiye' nin yakın akrabaları olması bir yana daha önce Kafkasya' da yaşanmış Karabağ, Azerbaycan- Ermenistan savaşı, Abhazya savaşı gibi olaylarda, Kafkas sivil toplumunun tepkilerini unutmuşa benziyor. Yaşanan derin üzüntülerden kendine hesap çıkarmıyor ve bu, onun işine geliyor.
Amerika' nın bizzat içinde olduğu ve Gürcistan'ın Rusya' ya karşı maşa gibi kullanıldığı bir plan işliyor. Rusya Federasyonu, Gürcistan' ın bağımsızlığı ve oradaki Batı Sermayeleri üzerinde bir tehdittir! Rusya' nın Gürcistan' ın NATO' ya katılımına yaptığı itirazın böylece bertaraf edileceği planlanıyor. Kafkasya' ya Amerikan kuşağı biçiliyor.
Türkiye; Milli Misak'ı, Garanti Anlaşmalarından kaynaklanan haklarını, o bölgedeki akrabalarını, Türkiye' de bulunan orası menşeli vatandaşlarımızı unutuyor ve unutturuyor.
Gelişmemişliğinin sonucu, Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattının taşeronu olmak ucuzluğu ile yetiniyor.
Dış Politikamız, Kafkasya' da geçmiyor.

Ahmet Kılıçaslan Aytar
ahmetkilicaslanaytar@gmail.com