Düşünen, sorgulayan ..
Gönderen Fakir - Eylül 11 2008 - 06:55:40
Çetin; Amacımız, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, dünyaya açık,
bilgiye-teknolojiye ve sanata ilgi duyan duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Cavit Çetin 22 Temmuz Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma partisinde milletvekili aday adayı olan, Ak parti genel merkezi tarafından yapılan temayül yoklamasında %90, il merkezinde gerçekleştirilen ankette de başarılı olup, Ardahan başta olmak üzere ilçelere ve köylere yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra yardım severliliğiyle de ismi sürekli ön plana çıkan iş adamı Cavit Çetin, Ardahan’ın yarınları bu günden daha iyi olacak. Amacımız, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, dünyaya açık, bilgiye-teknolojiye ve sanata ilgi duyan duyarlı bir Ardahanlı bireyler yetiştirmektir” diyerek şu açıklamalara yer verdi.
Gelişen illeri örnek alalım ..
Çetin; Her geçen gün yaşanan sorunlar bizleri bir adım daha geri götürmektedir. Ülke genelinde yaşanan gelişmeler karşısında her il kendince atılım içersinde iken ilimiz durağanlığını devam ettirmekle kalmayıp her geçen gün daha da olumsuz gelişmelere maruz kalmaktadır. Bir dönemler bölgenin en önemli merkezlerinden ve geçiş akslarından iken hızla gelişen terkedilmişlik ve ilgisizlik bu günlere gelmemize neden olmuştur.
İlimiz tarzı yerlerde kalkınma, merkezi yönetim temsilcilerimizin (sayın millet vekillerimiz nezdinde…) sahip olduğu vizyon ve sunduğu olanaklar ile doğru orantılıdır. Kendileri bir şey yapamıyorlarsa yapanlara olanak tanımak veya benzer şekilde olup da şimdi gelişen illerin gelişme modellerini dikkate alıp benzer modeller veya yapılabiliyorsa özgün modeller geliştirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük “kart sahibi yakınımdır, ilgileniniz” düzeyinde geçici veya şenliklerde boy göstermek gibi popülist tarzlarla değil, kalıcı ve stratejik ağırlıklı yöntemlerle gelişme eğilimleri ateşlenebilir. Bunun da yolu ilimizin olanaklarını çok iyi etüt edip buna uygun gelişme modelleri ile mümkündür.
Kurtuluşumuz bellidir ..
Ardahan son yılların en büyük talihsizliğini yaşıyor. İlimiz Ardahan, iktidarın nimetlerinden yeterince faydalanmadığı için çözüm bulması gereken ortak sorunlarımız rafta kalıyor. Bizleri TBMM’de temsil eden ve şu ana kadar ellerinde bir projeleri bulunmayan siyasetçiler halkımızı kandırmaktalar. Ardahan’ın kurtuluşu Sınır kapılarının açılmasına bağlıdır.
Ardahan’ın siyasi güce ihtiyacı var ..
Ardahan ilimizin sorunlarına eğilen, çözüm bulmak için arayış içerisinde olan iş adamlarımızın kalıcı yatırımları söz konusu olması için, idareciler başta olmak üzere, siyasi gücün mutlaka özel sektörle birlikte el ele vererek ortak proje çalışması yapması gerekir.
Bu projelerin gerçekleşmesi içinde, Ardahan’ı seçimden seçime hatırlayan, amacı ve niyeti sadece milletvekili sultasına kavuşmak için sözde Ardahanlıyım deyip sizlere iş, aş ve fabrika açacağım diyerek güzelim insanlarımızın namus kadar önem verdikleri oylarını sandığa gömerek 5 yıl daha geriye götürerek hiçbir çalışma ve yatırım yapmadan kaderlerine terk ettirmek onların makûs talihiyle oynamak üzüntü vericidir.
Özel sektör ve devlet destekli projeler ..
Ben Ardahan’da milletvekili aday adayı olurken, tek başıma yatırım getireceğim, fabrika açacağım, istihdam yaratarak işsizliği önleyeceğim demedim. Değerli hemşerilerim!.. Dikkat ederseniz Ardahan ili için yapmış olduğum tüm açıklamalar da altını çizerek söylediğim cümle şu oldu. Ardahan iline yatırım gelmesi için özel sektör ve devlet destekli projelerden bahsettim.
Bu projelerin gerçekleşmesi içinde tabii ki siyasi gücü arkamıza alarak ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım ve istihdama yönelik planlı ve projeli çalışmalarımız olacaktı. Şunu da iyice belirtmek istiyorum, Cavit Çetin tek başına 100 kişinin istihdam edilmesi için bir fabrika açar, ama Ardahan ilimize bir fabrikanın açılmasıyla göç durmaz, işsizlik azalmaz. Amacımız “AR-GE” yaklaşımlı bir başarı geliştirmektir. Yaratıcılığın toplumlardaki kaynağı kolektif zekâdır. Kısaca AR-GE olarak adlandırılan Araştırma-Geliştirme, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak ya da mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları ifade eder. AR-GE’ye yatırım yapmış ve belirli mesafeler kat etmiş olan şu an marka sahibi iş adamlarımız gibi, ilimiz Ardahan’ın gelir ve refah düzeylerinde ciddi artış elde etmektir.
Genç nüfusumuz bir avantajdır ..
Ardahan ilimizin sorunlarını ve yapılması düşünülen çözümleri masaya yatırırken, genç ve dinamik nüfusumuzun bir avantaj faktörüne dönüşmesi, çocuklarımızın ve her yaştaki vatandaşlarımızın okul öncesi, okul sırası ve okul sonrasında sürekli eğitilmesiyle mümkün olacağını anladık. Yine eğitimdeki temel amacımız, düşünen, sorgulayan, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, dünyaya açık, bilgiye-teknolojiye ve sanata ilgi duyan duyarlı bir Ardahanlı bireyler yetiştirmektir.
Girişimci ve vasıflı kişilere iş olanakları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek iş girdisi sağlamak üzere il dışında bulunan kendi hemşerilerimizin sermayelerini Ardahan ilimizin çeşitli bölgelerine girişini özendirecek önlemler almaktı. Yine bunun yanında serhatta sınır bekçiliği yapan ve hiçbir geliri olmayan eli öpülesi insanlarımızın gerek morallerini yüksek tutmak gerekse bölgeye has yatırımların gerçekleşmesi için bu gün örneklerini yaşadığımız Kars Sarıkamış, Erzurum Palandöken, İnegöl ve İsviçre’nin Davos kenti gibi kış sporlarını özendirmek amacıyla ve bölgeye turist çekmek için devasa kayak merkezlerin pistlerini inşa ederek bir taraftan göçü önlemek diğer taratanda istihdama yönelik çalışmalarımız olacak.
Ardahan’ın inanmış kadrolara ihtiyacı var ..
Şimdiye kadarki yazılarımda bu modellerin neler olabileceğini, ilimizin potansiyellerini detaylı bir şekilde anlattım bütün bunların gerçekleşmesi düşünüldüğü kadar zor değil aksine inanmış kadro ve gönüllü çalışmalarla mümkündür. Burada en önemli görev ilimizin sayın temsilcilerine veya temsil kabiliyetine yatkın kanaat önderlerine düşmektedir. Naçizane benim gibi iline hizmet aşkıyla dolu şahıslar sürecin hızlanmasında katalizör görevi görebilir. Ama asıl sorumluluk erk sahibi merkezi yönetim temsilcilerindedir. Sayın valim, kaymakamım, belediye başkanımızın olanakları nispetinde geliştirilebilir fakat merkezi yönetimde temsil ve erk kabiliyeti olan millet vekillerimizin omuzlarında olup, vizyonlarının genişliği ile sınırlıdır.
Mayamızda barış ve kardeşlik vardır ..
Ardahan, kendi içerisinde olan potansiyelini harekete geçirerek halkımızı mutlu ve ilimizi itibarlı kılmayı amaçlamalıdır. Ardahan, tarih boyunca imkânsızlıklar içinde pek çok başarıyı gerçekleştirmiştir. O halde çaresiz değiliz. Binlerce yıldır aynı coğrafya üzerinde barış, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan, sevinçleri, kederleri, kıvançları ortak olan tüm halkımız, dürüst, dinamik, ilkeli kadroları ve ilimiz insanının ufkunu açacak yönetim anlayışına şiddetle ihtiyaç vardır. Ardahan’ımızın kalkınmasının önündeki engellerin ortadan kaldırmayı ve layık olduğu aydınlığa kavuşturmak için mücadele verilmelidir
Bak gördünüz kaçmadım, hizmetlerim devam ediyor ..
Hakkımda söylenen kaçtı, amacı milletvekili olmaktı gibi basit ve altyapısı olmayan eleştirileri, bir kenara bırakırsak amacımın gerçekten gezdiğim ve yaşadığım illerden çok şansız bir durumda olan ilime ve onun muhterem sakinlerine hizmet etmek ve yaşam seviyelerini istenilen düzeye çıkarmak tek hırsımdır. Bunu kendi olanaklarımla yapabildiğim kadarıyla yapmaya devem ediyordum bundan sonrada devam edeceğim, bu ilgim ve alakam hiç bir makam ve mevki beklemeden devam edecektir. Anlaşılan siyaset hizmet aşkıyla yanmayan gönüllerin işi, bizim gibi tek gayesi hemşerililerinin daha insani koşullarda yaşaması için çırpınanların işi değil, umarım hizmet aşkıyla yanan gönüllerinde temiz siyasette görev alacağı bir siyasi ekosistemde yaşarız. Geçmiş yıllarda İlimizdeki ve ilçelerimizdeki yerel yönetimlerin, denetlenmiyor olmasından dolayı, bir keyfi yönetim söz konusuydu.. İlimizin ve ilçelerimizin şehirleşmesi, insanlarımız iyi koşullarda yaşayabilmesini sağlayabilecek yerel yöneticilerimiz, bu konuda başarısızdırlar.
Okullar başladı, eski alışkanlıklar devam edecek
Ardahan'ın en acı tablosu eğitim tablosudur. Ardahan halen sürgün bölgesi
olarak bilinmektedir. Bunun en büyük sorumlusu önce bürokrasi, sonra çözüm
noktasında yetersiz kalan siyasettir. Ardahan'daki öğretmenlerin çok büyük kısmı stajyer öğretmenlerden oluşmaktadır. Ardahan'da zorunlu görevini tamamlayan öğretmenler, bir an
önce ilden ayrılmak çabası içindedirler. Ardahan'daki yaşam standartlarının düşük olması bu durumun en büyük sebebidir.
Ardahan'da görevini tamamlar tamamlamaz, ilimizden ayrılan öğretmenler, eğitimde istikrarsızlık sorununu meydana çıkarmışlardır. Öğrencilerimiz, branş dersleri öğretmenlerinden her dönem yoksul kalmıştır. Var olan eğitim kadrolarının da sık sık değişmesi, öğrencilerde adaptasyon sorunu yaratmaktadır. Son 3 yıl eğitim ve öğretimde Ardahan Türkiye genelinde
sondan 3 olmuştur.
İl ve İlçelerdeki kalitesiz eğitimde
a) Okulların eski ve donanımsız olması
b) Öğretmenlerin stajyer olmaları giderayak eğitim vermeleri
c) Taşımalı eğitim kış aylarında yolların kapanması
d) İstikrar sorunu
Dolaylı olarak da Ardahan'daki yaşam koşullarının düzgün olmaması sebep gösterilebilir.
Sünnet kampanyamız sağlıklı bir şekilde sona erdi
Ardahan’da bu yıl ilk defa başlattığımız fakir ve yardıma muhtaç çocukların sünnet edilmesi ile ilgili çalışmamız sağlıklı bir şekilde sona ermiştir. Bu sünnet şöleni çerçevesinde toplam 222 adet erkek çocuğumuzu valiliğimiz ile işbirliği içerisine girerek erkekliğe ilk adımı attırdık. Bu kampanyalarımız ileriki yıllarda da daha güzel organizasyonlarla devam edecek. Maddi durumu yetersiz fakir ve yardıma muhtaç çocukları, kıyafet ve hastane giderleri karşılanarak, valiliğimiz iş birliğiyle en güzel ve hijyenik sünneti yapmış olmanın mutluluğunu yaşarken bu sosyal sorumluluk hepimiz için iyi bir gelişmedir.
Açık teşekkür ..
Bu yıl Ağustos ve Eylül ayları arasında gerçekleştirdiğimiz 1. Sünnet şöleni organizasyonu kapsamında desteklerini esirgemeyen Ardahan Valisi Sayın Selim Cebiroğlu, Vali yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürü Dr. Necat Akın, eski Sağlık Müdürümüz Dr. Kemal Yıldız, Sağlık Müdür Yardımcılarımız Sayın Ulaş Şentürk ve Ergün Balcı, Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayhan Güneyi, Hastane Müdürü Sayın Metin Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı Sayın Coşkun Reçber, Hastane doktorlarımızdan Sayın Namık Kemal Durmuş ve Şener Balas’a Anestezi Uzmanına, Hemşire kardeşlerimize, güvenlikçi arkadaşlarımıza, hastane personeline, köy muhtarlarımıza ve tüm Ardahanlılara en derin saygı ve sevgilerimi sunar kendilerine açık yüreklilikle teşekkür ederim. Onların bu hayırlı kampanyada emekleri çoktur. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyoruz.

Sonuç olarak, Kamu yönetimine vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini dahil ederek toplumda sinerji meydana getirecek, Kamusal yaşamın her alanında tam şeffaflık ve hesap verme anlayışını hakim kılınması gerekmektedir.Ardahan’ımıza Ekonomi, kültür, sanat, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çağdaş, akılcı, gerçekçi ve uygulanabilir bir program takdim edilmelidir. Yeter ki Ardahan geleceğini doğru okusun Sevgili hemşerilerim, bütün bunları el ele vererek başarabiliriz, yapılacak tek şey koordinasyon sağlayıp birlikteliğimizi devam ettirmek, özellikle sayın Valimizin, Kaymakamlarımızın, yerel yöneticilerimizin desteğiyle kısaca bahsettiğim çalışmaları yapabiliriz, azimli olalım ve istemesini bilelim saygılarımla
Cavit Çetin Ardahanlı iş adamı 0532 735 54 77