Sathı Kalkınma
Gönderen Fakir - Ocak 06 2009 - 20:17:59
Sathı Kalkınma/Prof.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER

Yavuz ÖZTÜRKLER Mustafa Kemal Atatürk'ün "hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, O satıh bütün vatandır" cümlesi bölgesel kalkınmaya da uyarlanabilecek çok güçlü bir özdeyiştir.

Bilinç altımıza kalkınma; "İstanbul'dan veya diğer büyük şehirlerden başlar" düşüncesi kazınmıştır.
...
Taşı toprağı altın o şehr-i İstanbul ülkenin ekonomisinin 1/4'ünü sırtlamaktadır. Anadolu gittikçe boşalmakta ve herkes umudunu büyük şehirlere bağlamaktadır. Umut kendi yaşadığımız yerden başka yerlere derin bir şekilde kaymaktadır.
Böyle giderse, ekonomik gelişme hatları iyice belirginleşecektir ülkemizde….
Bu da sosyal hatların ve sınıfların oluşmasına sebep olacaktır…
Ekonomik gelişme tüm vatan sathında sosyal adalet çerçevesinde ve refahı tüm ülkeye homojen bir şekilde yayacak şekilde olmazsa ne yazık ki büyük Atatürk'ün savaş stratejisi olarak söylediği o derin sözü ekonomiye uygulamamız mümkün olamayacaktır.
"Bir yerlerden getirelim bir yerleri geliştirelim" yöntemi bizi ancak geriye götürür…Taşıma su ile değirmen ne zamana kadar döner?
Her bölge ve ülkemizin her yeri kendi öz kaynakları, yerel potansiyeli değerlendirilerek geliştirilebilir.
Her bölge milli değerlere bağlı kalarak öz kaynaklarıyla bir kalkınma ve çıkış noktası yakalayabilir.

Aksi takdirde ekonomik ve sosyal yığılma hatları ülkede her geçen gün belirginleşmektedir.
Bu işi daha da zorlaştırmakta ve her geçen gün gerek bölgemizi ve gerekse ülkemizi ekonomik ve sosyal çıkmaza sokmaktadır.
Bunu önlemenin yolu bölgesel ve yerel kalkınmadan, her ilde ve bölgede işsizliği azaltmaktan geçer.
Örneğin bölgemizi hala hayvancılıkta uzman ve hayvansal üretimde kalitenin başkenti yapamadık. Yapabilirsek yukarıda bahsettiğim o trendi yakalamak ve bölgesel kalkınmada sıçrama yapmak mümkün olur.
Kısaca, Kars'ın "sathı kalkınması" kaliteli, markalı ve ülke ve dünya pazarında söz sahibi olabilmiş hayvansal üretimden geçer… Doğu'nun ilk kaplanı Kars olabilir.

Bu ülkeyi kuran o büyük ve özverili insanlar, vaktiyle hem savaşta hem de savaş sonrası ekonomik gelişme mücadelesinde gerçek sathı müdafaayı yapmışlar. Her bölgenin öz ve ham madde kaynaklarına göre gerekli fabrikaları kurmuşlar. Ama biz kapatmaya başlamışız… Trenin vagonlarını raya oturtup lokomotifi çalıştırmışlar, hatta epey yol aldırmışlar…Ama, bizler treni bir yerlerde sanki yanlış yola sokmuşuz…
Biz daha da ileriye götürüp sorunlarımızı çözebiliriz… Herkes ve her kurum üstüne düşeni layıkıyla yaparsa, sathı müdafaasını yerine getirmiş olur.
Herkes sathı kalkınmasını yaparsa, tüm ülke çoktan kalkınmış olur zaten…

**KAI VHO Başkanı