İneğiniz sigortalı mı?
Gönderen Fakir - Ocak 24 2009 - 21:52:51
İNEĞİNİZİ VE TARLANIZI SİGORTA ETTİRDİNİZ Mİ?/Prof.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER

Yavuz ÖZTÜRKLER Sigorta deyince aklımıza hep sağlık, araba ve ev sigortası gelir..
Gelişmiş ülkelerde gelişen sigorta ettirme bilinci bizde de giderek artmaktadır. Zorunlu doğal afet sigortası ve trafik sigortası dışında diğer sigorta ettirme işlemleri daha çok bilince bağlıdır.
Bu sigortalardan biri de hayvan hayat sigortasıdır.
Her yetiştiricinin korkulu rüyası en çok sevdiği ve en fazla değer verdiği ineğinin bir gün hastalanıp ölmesi veya bir salgın hastalıkla koyun sürüsünün telef olması, yada sümbül sümbül başak vermiş koskoca bir buğday tarlasının ceviz büyüklüğünde bir dolu yağışı ile yerle bir olmasıdır. Oysa bu endişelere ve kâbuslara gerek yoktur.
Artık yasa ile de sübvanse edilen Tarım Sigortaları vardır…
İneğinizi, koyun sürünüzü hastalıklara, ölümlere ve salgınlara karşı sigorta ettirmeniz artık mümkün. Tarlanızı doğal afetlere özellikle doluya karşı sigorta ettirmeniz mümkün.
Onca yıl emeğimizi biriktirerek edindiğimiz varlıkların içinde bizim bölge insanını en çok ilgilendiren varlıkların başında hayvancılık gelmektedir.
Bir yıl süre ile yapılan sigorta poliçelerinin %50’sini devlet peşinen ödemektedir. Hayvanlarımızı şap, brusella gibi salgın hastalıklara ve diğer adi hastalıkların tümüne karşı sigorta ettirebiliriz. Ayrıca 7 aylık danaları bile sigorta ettirebileceğimize ilişkin yönetmelik yayınlandı. Yavru atmalara karşı da inekleri sigorta ettirmek mümkün.. Bir ineğin ölümü halinde sigorta ineğin değerinin %80’nini hemen ödemektedir. Ancak hayvan hayat sigortası muayene ve tedavi masrafı oluşursa onu karşılamamaktadır.
Sigortalı ineğin hastalanması durumunda eksper olan Veteriner Hekime başvurularak, ineğin durumu tespit ettirilir. Veteriner hekim raporu ile kesime sevk edilen ineğin resimleri ve video görüntüleri ilgili sigorta kurumuna bildirilerek yetiştiricinin zararının ödenmesi sağlanır.
Hayvan hayat sigortasının toplum sağlığı açısından da önemi fazladır. Çünkü antibiyotikle tedavi görmüş ve tedavisi sağlanamayarak ölen hayvanların tüketime sunulmadan itlafının kolayca tercih edilmesini mümkün kılmaktadır. Aksi takdirde kaçak kesimlerin önünü almak çok zordur. Hayvanı ölümle karşı karşıya olan yetiştirici eğer hayvanı sigortalı ise mutlaka Veteriner Hekime başvurmak zorunda kalacağından her şey Veteriner Hekim kontrolünde gerçekleşecektir. İhbarı zorunlu olan hastalıkların tespiti ve malumatı daha kolay olacaktır. Öte yandan, hayvanın ölümü veya tarlanın doğal bir afete maruz kalması durumunda zaten ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan çiftçimizin zararı büyük oranda karşılanmış olacaktır. Atılacak ilk adım bir sigorta şirketine başvurmak.
Hayatımızın birçok alanına soktuğumuz sigorta ettirme bilincini bir an önce yetiştiriciler ve çiftçiler arasında yaygınlaştırmalıyız.
(yavuzozturkler@hotmail.com