BATAN BELEDİYE'DEN ..
Gönderen Fakir - Mart 11 2009 - 12:59:50
BATAN BELEDİYE'DEN NE BEKLENİYOR?/Kasım Tırpancı

Kasım Tırpancı İllerin, ilçelerin ve beldelerin gelişmesinde, halkın huzur içerisinde yaşamasında Belediye`lerin önemi çok büyüktür. Diğer adıyla "Mahalli idare" olarak tanımlanan Belediye, yöredeki tüm toplumu temsil ettiği için Belediye Başkanları da "Şehri emin" sıfatı ile tanımlanıyor. Bu da Belediye`nin başına geçen şahsın, bilgisine, becerisine, dürüstlüğüne güvenilecek, her yönüyle emin olunacak, sağlam yapıya sahip olduğuna bakılarak, ona göre oy verilmesini gerektiriyor. Aranan değerlerle ilgisi bulunmayan, sadece şahsi menfaatini düşünenlere oy verenler, ikamet ettikleri yöreye ihanet edecekleri gibi, "Bu adama oy verenin…" şeklindeki küfürlerle karşı-karşıya kalacaklarını da bilmeliler. Bu tür sözleri Ardahan'da çok duyar olduk. Bu yüzden seçimlerde oy kullanılırken dikkatli olunmalı, şerefli, namuslu ve dürüst olduklarına inanılan şahısların işbaşına gelmesine özen gösterilmelidir.
29 Mart`a az bir zaman kaldı. Bu seçim Ardahan için çok önemlidir. Ardahan Belediye Başkanlığına seçilecek şahıs kim olursa, olsun öncelikle ateşten gömlek giydiğini düşünmelidir. Çünkü Ardahan Belediyesi içinden çıkılmaz bir bataklığa düşmüştür. Bu Belediye`yi kurtarmak ve bunun yanı sıra günlük normal hizmetleri dahi sunmak mümkün değildir. Ardahan`ın mahalli imkânları ile Belediye`yi bataklıktan kurtarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Her ne kadar adaylarımız renkli projeler yapsalar da, bu projeleri hayata geçirmek tam anlamıyla hayaldir. Belediye ağır borç yükü altında olduğu için İller Bankasından kredi alma şansı da kalmamıştır. Ayrıca birçok şahıslar da alacakları nedeniyle Belediye`yi İcra`ya vermişler. Bunun yanı sıra, Banka`dan çek alamaz duruma düşen Belediye, alacakları karşılığında şahıslara kâğıt yazıp ellerine vermiş, her gün Banka`ya gidiliyor, karşılığı olmadığından para alınamıyor. Belediye`nin ne kadar borçlu olduğunu tespit etmekte zordur. Şahısların eline verilen kâğıtların hangisinin ödendiği ve hangisinin ödenmediği belli değildir.
Belediye`nin mevcut durumuna rağmen, Başkanlık için adayların yoğun bir çalışma içerisine girmeleri ve batak Belediye`den ne bekledikleri anlaşılır gibi değil. Dürüstlüğü ve örnek insanlığı ile tanınan, aradan yıllar geçmesine rağmen halen aranan Belediye Başkanı Salih Aktürk`le birlikte 15 yıl Belediye Meclis üyeliği, Encümenlik ve Başkan vekilliği yaptım. Belediye`yi idare etmenin ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum. Şunu, dünyanın en kutsal değerleri üstüne yemin ederek söylerim ki, bütün partiler adaylıktan çekilse, "Kasım Tırpancı sen gel Belediye Başkanı ol" dense, asla kabul etmem ve her tarafı pislik içinde olan bir bataklığı temizleme uğraşına girmem. Bu durum herkes tarafından bilindiği halde, adayların Başkan seçilmek için gece-gündüz uğraşmalarına bir anlam veremiyorum. Bataktaki Belediye Başkanının bir saygınlığı olmayacağı gibi, ekonomik bir faydası da olmayacaktır. CHP adayı Yalçın Taştan ile DTP adayı Mehmet Sural esnaftırlar. Bunlar Belediye Başkanı seçildiklerinde maaş almasalar da idare ederler. Ama AK Parti adayı Faruk Köksoy, DSP adayı Teoman Güngör ile MHP adayı Ertan Sarıçam kamu görevlisi olup, iyi maaş alma imkânına sahipler. Seçildiklerinde Belediye`den maaş bile alamayacakları kesindir. Bu nedenle fakru-zaruret içerisine düşecekler ve seçildiklerine pişman olacaklar.
Belediye`nin içine düştüğü acizliği bilmeyen yoktur. Ardahanlı seçilecek adaylardan çok fazla bir hizmet beklemiyor ve beklemeye hakkı yoktur. Belediye`nin bu duruma düşmesinde başta halkın, sonra da çok yakın dostum olan Ardahan Milletvekilleri Saffet Kaya ile Ensar Öğüt`ün ve müfettiş raporlarına rağmen gereğini yapmayan diğer ilgililerin de bunda kabahatleri vardır. Sağır Sultanların bile duyduğu yolsuzluklara yıllarca seyirci kalınmışsa, gelinen sonuçta bir kişiyi suçlu göstermek doğru bir yaklaşım değildir. Bu hususta "Suçlu ayağa kalksın" denildiğinde yerinden hoplayanların çok olacakları kanaatindeyim.
Yukarıda izah ettiğim durumu AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Köksoy`a aktardığımda, "O zaman söylediklerini gazeteye yaz" dedi. İşte yazdım Faruk Bey. Gelinen noktada ilimizin Milletvekili Kaya ile Öğüt`ün ve diğer yetkililerin ihmallerinin olduğunu da güzelce işlediğim düşüncesindeyim. Şimdi Belediye`yi kurtarma görevi daha çokta iktidar Milletvekili Kaya ile ana muhalefet Milletvekili Öğüt`e düşüyor. Zamanında gereğini yapsalardı, Belediye bu derece yıkıma uğramazdı. Belediye konusunda Ardahan basınını eleştirmek isabetli bir yaklaşım değildir. Basın her zaman kendine düşeni yapmıştır. Kimlerin yaşananlara seyirci kalarak, vebal altına girdikleri çok iyi biliniyor.