Ardahan Dernekleri
Gönderen Fakir - Nisan 12 2009 - 21:04:36
ARDAHAN DERNEKLERİ BİRLİĞİ SAĞLANABİLİR Mİ?/Rodi BAZ

Ardahan'da sinema .. Ardahan Dernekleri üzerine kafa yormak isteyen her kesin çok iyi bilmesi gereken bir şey var;
Ardahan'ın göç haritasını, göç nedenlerini, büyük şehirlerdeki örgütlü yapısını, sosyal ve siyasal tercihlerini iyi tahlil edemeyenler bu birliği sağlayamaz.

Bu küçük ilin bağrında taşıdığı büyük çelişkiler yumağı, aslında küçük bir Türkiye gerçeğini bize işaret ediyor. Çünkü etnik yapısından, siyasi tercihlerine kadar, farklı bir mozaiktir Ardahan…

Bu denli iç içe geçmiş karmaşık ilişkiler aslında Türkiye'de demokratik sürecin de, neden sağlıklı bir şekilde işletilemediğinin de ipuçlarını veriyor bize…

İlk bakışta çok basit gibi görünen bu ilişkilerin aslında farklı çıkar ilişkileriyle örüldüğünü göremiyoruz.

Sanki Var olma ile yok olma arasında bir tercihe zorlanmış gibidir Ardahan… Taşıdığı çelişkiler her gün biraz daha derinleşerek etnik bir ayrışmaya gittiğine tanık oluyoruz.

Bu derin ayrışmalarda hiç şüphesiz, gittikçe artan milliyetçi şoven, inkârcı yaklaşımların payı büyüktür.

Bu sert coğrafyanın gözü kara insanları, bin yıllardır birlikte yaşamanın verdiği kardeşlik duygularını yitiriyor!

28 Kasım sanırım böylesi bir sürecin miladi oldu. Bu yüzden hızla etnik bir ayrışmaya doğru itildiğini gördük.

Aynı şey ne yazık ki büyük metropollerde yaşayan Ardahanlıların arasında da ayrışmalara kopmalara neden oldu. Onlarca küçük küçük dernekler halinde örgütlenerek içlerine kapandılar.

Farklı çıkar gruplarının ve siyasi partilerin arka bahçesi durumuna geldiler.
Birlikte yaşama isteğini yitirerek kendi krallıklarını kurma derdine düştüler.
Bu durum onları her gün biraz daha küçülttü!

Bunu gören bazı demokrat ve aydın kesimler buna dur demek için çeşitli girişimlerde bulundular. Ama bu o kadar kolay gözükmüyor.

Bu tehlikeyi sezinleyen Hoçvanlı demokrat ve aydınlar, yıllar sürecek bir çalışmanın sonunda birleşmeyi gerçekleştirdiler. Ancak diğer kesimler ısrarlarını sürdürmekte hala kararlı gözüküyorlar.
Kendi küçük krallıklarının tehlikeye düşeceğini düşünerek ortak örgütlenmeye yanaşmıyorlar.

Öte yandan, özellikle bazı siyasi kalpazanların bu yöreyi yıllarca kendi arka bahçeleri olarak kullanıp, kendi kaderine terk etmelerini kabul etmeyen demokrat ve aydın kesimler, bütün dernekleri bir federasyon çatısı altında birleştirmek için yoğun bir çaba içine girdiler..

Modern-siyasi korucular tarafında adeta bir siyasi yağmaya tabi tutulan Ardahan halkı büyük bir travma yaşıyor. Bu gün Esenyurt, Beykoz, Sarıyer gibi, Ardahanlıların yoğun olarak yaşadığı yerlerde tam bir belirsizlik hâkim.

Ardahan aslında güçlü bir devrimci geleneğe sahip olmasına rağmen, en çok savrulmaların yaşandığı yer olması nedeniyle ciddi bir sosyolojik analize muhtaçtır.

Aslında korucu geleneğinin olmadığı bu ilimizde, modern-siyasi koruculuğun hayat bulduğu en önemli yerlerden biridir Ardahan.

Bu yüzden parçalanmaktan ve dağılmaktan kendini kurtaramıyor!

Ardahan aslında büyük şehirlerdeki siyasi kalpazanların tahribatları sonucu büyük bir kaos yaşıyor demek daha doğru olur.

Ciddi bir örgütlülüğe ulaşamaması da zaten başka türlü açıklanamaz. Bölük pörçük dernekler nedeniyle bu güne kadar güçlü bir sivil toplum örgütü yaratılamamıştır.

Ortak asgari müştereklerde birleşme fikri, Ardahanlılar için bir fantezi, hatta bu gün için hala çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Bunun nedeni de hiç kuşkusuz sözünü ettiğimiz siyasi ranttır.

Yerelde bazı güçlerin Ardahan üzerinde oynamak istediği oyunlar, Ardahan'ın dışında yaşayanlar tarafında iyi okunamıyor veya doğru tahlil edilemiyor.

Çünkü; Güçlü bir sivil toplum örgütüne sahip olamadığı için sesini duyurmada yeterli olamıyor.

Tek tek köy dernekleriyle Ardahan "böl parçala yönet" metoduna uygun hale getirilmiştir.

Bunların bileşiminde doğabilecek bir federasyonun etkisini şimdiden görmek mümkünken, bu yönde bir çabanın olmaması düşündürücüdür.

Metropollerde yaşayan Ardahanlılar yerelde yaşayan Ardahanlılar arasında bir köprü görevi görecek olan bu oluşuma gidilebilirse eğer, Ardahan hak ettiği yere gelecektir.

Hoç-Fed böyle bir ihtiyaçtan doğdu ve bunu başardı!
Aslında Ardahan'ın merkez köyleri olmalarına rağmen, geçmiş dönemlerde derneklerle yaptıkları birçok toplantının sonuçsuz kaldığını gören Hoçvanlılar, birlik yönünde güçlü bir adım atarak federasyonlaşmayı başardılar. Bunu pekâlâ da Ardahanlılar da başarabilir…

Oluşacak bir örgütlü yapı Ardahan halkını geleceğe taşıyacak en önemli sivil toplum örgütü olmaya aday olacağına olan inancımız tamdır. Bu konuda her türlü girişimi destekliyor ve selamlıyoruz.

Ona sahip çıkarak aslında geleceğimize sahip çıkacağız.

Geleceğimiz üzerinde söz ve karar sahibi olmak için, Başta Ardahanlı devrimciler olmak üzere bütün aydın ve demokratları böylesi bir oluşuma destek vermeye davet ediyoruz.