Mahsuni ŞERİF
Gönderen Fakir - Mayıs 21 2009 - 05:34:44
Mahsuni ŞERİF/Yılmaz Şentürk

Yılmaz Şentürk Can güzel insan dost Mahsuni ŞERİF'İ ölümünün 7. Yılında anıyoruz.
Yüzyıllardır Anadolu' da halk ozanlığı geleneğinden önemli bir kilometre taşı olan Aşık Mahzuni Şerif' in 17 Mayıs 2002'de öldüğünü haber yapan o günkü yazılı basın ve görsel televizyonlar Mahzuni Şerif'i "yüzyıla damgasını vuran ozan" olarak tanımladılar.
Mahzuni Şerif' in 17 Mayıs 2002'deki ölümü, Türkiye'de ve Türklerin yaşadığı bütün ülkelerde büyük yankı uyandırmıştı.
Çünkü Mahsuni Şerif bütün yaşamı boyunca halkın acılarını ve sevinçlerini dile getiren bir ozan...
Sazı ve sözüyle halkın yüreğine taht kuran bir ozan... Bazen "kuru soğana muhtaç olan yiğidin" türküsünü söyleyen, bazen ise ezilen halkları "Katil Amerika'ya " karşı uyaran bir halk ozanı...
Böylesine halka mal olmuş ve sürekli halkın türküsünü söylemiş bir sanatçıyı anlatmak oldukça anlamlı ve çok zordur. Çünkü Mahsuni Şerif kendi yaşamı boyunca sazının tellerine vurarak, halkın özlemlerini, çığlıklarını dile getiren büyük bir halk ozanıydı.
Yaptığı bestelere baktığımızda, Mahsuni Şerif' in halkla nedenli içiçe olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Halkın acılarını dile getirmek ancak halkın içinde olmakla mümkündür. Yani halktan biri olmakla mümkündür. Bunun bilincinde olan Mahsuni Şerif aynı zamanda faşizme karşı mücadele eden bir halk sanatçısıydı. Yaptığı besteler ve söylediği parçalar, Amerika emperyalizmi başta olmak üzere, emperyalizmi teşhir eden marşları onun niteliğini daha iyi ortaya koymaktadır. Yani Mahsuni Şerif, sadece ülkemizdeki yoksulluğu, soygunu, talanı dile getiren bir sanatçı değildi. O tüm bunların vahşi kapitalizminden kaynaklandığını ortaya koyan onurlu bir sanatçıydı. birçoğunun sanatı meta haline getirip köşeyi dönmeye çalışanların aksine, sanatı haksızlığı ve sömürüyü dile getirmek için bir araç olarak kullandı. Mahsuni Şerif, düzene yamanıp düzenden medet bekleyen biri değil, zulüme ve paranın-pulun, malın-mülkün, şöhretin esiri olmadan, yalana, dolana, rüşvete, namussuzluğa, işbirlikçilere ve düzene karşı meydan okuyan onurlu bir halk ozanıydı.
Mahsuni Şerif' in yaptığı yüzlerce beste ve söylediği türküler dilden dile dolaşmaktadır. Türkülerimizi susturmak için defalarca başvurma çabalarına inat, bugün Mahsuni Şerifin türkülerini dilden dile dolaştırmak son derece önemlidir.
Çünkü Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoğu projesinde (BOP) Ortadoğu'yu işgal edip kana buladığı bir süreç devam ederken, söz ve müziği Mahsuni Şerif' e ait olan "Amerika Katil, Amerika birden kurban istedi" türkülerini haykırmak yine son derece önemlidir. Mayıs ayının kızıllığında aramızdan ayrılan halk ozanı Mahsuni Şerif'i saygıyla anıyorum.
E-Posta: yilmazsenturk75@gmail.com