Mühendislerin yetkisi yok ..
Gönderen Fakir - Eylül 10 2009 - 22:17:41
Ardahan’daki mühendislerin proje çizme yetkisi yok!..

Önemli bir sorun .. Memleketini kimlikli bir il yapmak için yola çıkan Mimar Mustafa Sinan Demir; 'Ardahan'da mimar yok ki yapılaşma olsun benim gördüğüm bir inşaat mühendisi vardı. Ardahan'da fakat kanuni olarak zaten onunda proje çizme yetkisi yok, durum böyle olunca Ardahan'da yapılan bütün binalar kaçak oluyor.' dedi.
Ardahan'daki mimari yapıyı eleştiren Mimar Mustafa Sinan Demir'li yaptığımız röportaj;
Siyasal Birikim: Kısaca kendinizden bahsederimsiniz?
Mustafa Sinan Demir:1977 Ardahan/Hanak/ Baştoklu köyü doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Ardahan'da tamamladım(Ardahan Lisesi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi yenileme ardından Selçuk üniversitesi mühendislik mimarlık fakültesi mimarlık bölümünden mezun oldum. Garanti konutlarında 2 yıl şantiye şefliği yaptım daha sonra hala devam eden MSD mimarlık mühendislik Ltd Şirketi'ni kurarak Balıkesir'de çalışmalarıma devam ediyorum. Çalışmalarım Kentsel dönüşüm projeleri, Belediye Hizmet Binası, Edremit ticaret odası, konutlar, kooperatifler, yerel ve uluslararası tasarım yarışmalarında aktif katılımlar sergileyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
S.B. : Her fırsatta Ardahan'ı seviyorum diyorsunuz Mimar kimliğinizle Ardahan kimliğine katkı sunmak için kendi memleketinizde çalışmayı hizmet etmeyi hiç düşündünüz mü?
MSD: Tabiî ki düşünüyorum kendi memleketimde çalışmaktan büyük bir onur duyarım çünkü o topraklarda doğdum orada büyüdüm ve o bölgeyi çok iyi biliyorum. Gelişen dünyada Ardahan'da nasibini almalıdır
S.B.Bunun için girişimleriniz oldu mu?
MSD: Liseden sonra eğitim, askerlik ve iş hayatım nedeniyle Ardahan'dan uzaklaşmak zorunda kalmıştık. Ardahan'a giderken on yıldan fazlanın özlemi ve büyük merakı vardı, ardan geçen yılların Ardahan'ın gelişimine nasıl bir katkı sağladığını düşünüyordum. Fakat Ardahan'a girince bu merakımın yerini üzüntü aldı. Bir memlekete ancak bu kadar kötülük yapılabilir. 18 ila 25 Ağustos tarihleri arasında Ardahan'a gittim, Belediye Başkanıyla görüşmem oldu, idarecilerle ve esnaflarla görüşmelerim oldu.
Bence; Ardahan konum itibariyle gelişmeye çok açık, her şeyden önce arazi durumu bu savı doğruluyor. Ben Ardahan'da şunu gördüm, belediyecilik hizmeti kavramı denince akla ilk önce çöp geliyor,
###Ardahan'daki belediyecilik bunun üzerine kurulmuş.
Doğrusu ise Belediye ve Halka hizmet, oy kaygısı duymadan nitelikli, kalifiye, konusunda eğitimli, uzman, teknik bilgi ve birikime sahip insanlarla ekip olarak hizmet vererek gerçekleştirilebilir. Hatır gönül hemşerilik ve oy kaygısıyla işe alınmış yeterli eğitim ve donanıma sahip olmayan ve kukla gibi kullanılamayacak inisiyatif kullanmayacak olan insanlarla halka hak ettiği hizmeti götürmek hayaldir.
Sistem tıkandığında kaybolan yıllar halktan köylümüzden yana, kazanç ise bireysel çıkarlarını düşünerek menfaatlerini güçlendiren siyasilerden yana işler. .
SB: Ardahan Belediyesi Kalifiye eleman neden çalıştırmak istememiş Peki çözüm nedir?
MSD: Ben eğitimimle, uzmanlık alanım mesleğimle ilgili konularda gözlemlerimi, sorun ve çözüm önerilerimi dile getiriyorum; ilk önce Ardahan'ın imar planı bir an önce hazırlanmalıdır ve teknik kadro oluşturulmadır. Ben belediyeyi ziyaret ettiğimde çalışanlarla tanıştım ve şunu gördüm, Belediyede bir tane bile teknik eğitimli personel yok. Şimdi belediyecilikte şu vardır; belediyede ilk önce imar programı hazırlanır ve bu imar programında hangi işlerin yapılacağı gösterilir. Bunlar 1/5000 haritada işlenir
İşler ihtiyaç ve öncelik sırasına konur. Bunlardan ilk beş yıl içinde yapılması karalaştırılanlar harita üzerinde işaretlenerek 5 yıllık programın çerçevesi belirlenmiş olur.
Beş yıllık programa alınan işlerin yıllara göre öncelikleri saptanır. Her yıl içinde yapılacak olanlar harita üzerinde numaralanarak ayrılır. Böylece, 5 yıllık program kendi içinde yıllık plana dönüştürülmüş olur. Yıllara göre yapılacak tüm işlerin yaklaşık mal oluş bedelleri hesaplanır. Beş yıllık programa alınan yerleri gösteren haritaya ek olarak birde program çizelgesi düzenlenir. Bu çizelgede yıllara göre işler ve bunların yapım bedelleri gösterilir.
Bu işler böyle yürür belediyecilik çöp toplamaktan ibaret değildir fakat bunu yapacak ne bir teknik kadro var nede bunun için bir girişim var beni kaygılandıranda bu….
SB: Ardahan'daki yapılaşmayı nasıl buldunuz?
MSD: Ne yapılaşması? Ardahan'da öyle bir şey yok. Ardahan'da mimar yok ki yapılaşma olsun benim gördüğüm bir inşaat mühendisi vardı. Ardahan'da fakat kanuni olarak zaten onunda proje çizme yetkisi yok, durum böyle olunca Ardahan'da yapılan bütün binalar kaçak oluyor. Ben Ardahan'daki binaları gezdim, meslek hayatımda bu kadar kötü yapılaşma, bu kadar çirkin binalar görmedim. Binaların fonksiyonu yok, gecekondu diyeceğim gecekondu bile lüks kalır, ifade bile etmekte güçlük çekiyorum.
Bakın şimdi Ardahan'da imar durumu olmayınca çarpık kentleşmenin önüne geçemezsiniz bunun geri dönüşümü de olmaz, bir bina yapılırken bunun çekme mesafeleri, toplam inşaat alanı, toplam zemin alanı, kat âdeti olur ve bu projeler ilk önce meslek odalarından sonra belediyeden geçer. En küçük ilçelerde bile bu böyledir ve Ardahan bir il ! Bu il gelişebilir mi sizce?
MSD: Bir soru da mimar gözüyle ben size soracağım? Bir yazınızda:
ARDAHAN'A TOKİ İLE GELEN BÜYÜK DEĞİŞİM adı altında bir başlık atmışsınız ve bunla birlikte Ardahan'da kentsel dönüşümü sağlanacağını yazmışsınız eminmisiniz? Şimdi bakın mimarlar odası biz mimarlar Toki'nin bırakın kentsel dönüşüm yapmasını, konut yapımını bile eleştiriyoruz, hiçbir mimari değeri yok. Şimdi bu kuruluş nasıl oluyor da kentsel dönüşüm projesi yapıyor? Önce kentsel dönüşümün ne olduğunu irdelemek gerekmiyor mu? İmarsız ve çirkin bir yapılaşmayla kentsel dönüşüm yapamazsınız, yaparsanız adı kentsel dönüşüm olmaz.
SB: Sizin Ardahan için geliştirdiğiniz projeleriniz var mı?
MSD: Evet var, bunu Belediye Başkanıyla da paylaştım fakat hiçbir olumlu ya da olumsuz eleştiri almadım. Maalesef almadım diyorum, çünkü belediyecilik projelerle beslenir. Bu projeleri mimarlar ve mühendisler oluşturur bu projeler tartışılır, olumlu ya da olumsuz masaya yatırılır ve karar verilir, karlı çıkan halk olur fakat siz tartışmazsanız gündem yaratmazsanız belediye kaybeder aslında kaybeden halktır. Ben Ardahan için uzun vadeli çalışmalar yaptım. Hizmet binaları, sosyal donatılar, kentsel dönüşüm, restarosyon-yenileme vb.
SB: Peki bu çalışmaları kullanmayı düşünmüyor musunuz?
MSD: Tabii ki düşünüyorum, fakat benim düşünmemle olmuyor bunun için atılım bekliyorum, benim yapmam için birilerinin istemesi lazım. Benim projelerime sahip çıkması lazım. Ardahan'ı kimlikli bir ket yapmak için Ben her zaman Ardahanlıların emrindeyim

**Röportaj; Onur Kaya
Siyasal Birikim Gazetesi