Posof HES den Hakkını Almalı
Gönderen Fakir - Mayıs 12 2010 - 21:10:03
Posof HES den Hakkını Almalı/Ecevit Ulavur

Ecevit Ulavur Bu yaz yüzlerce gurbetçi hemşerilerimiz gelecek, geldiklerinde görecekler ki ne suları kalmış ne dereleri, nede o güzelim Posof çayı ..
Bahaneciliğin sonu kaybetmektir zaten biz Posoflular nerede kazandık ki?..
Bu projeyi geri döndür meye veya sonlandırma artık güzümüz yemez ..
Artık bundan sonra milyar dolarlar kazanacak bu şirketlerden, Posof adına, 'ne kopara bilirize bakmak gerek .. Bence buna bakmak lazım'
19 Mayıs'ın yapıldığı bölgenin kenarına büyükçe bir gölet yapıla bilinir, köy yolları onların iş makineleri ile düzeltile bilinir, bir mal meydanı yapıla bilinir, gelecek su projesine, katkı sunula bilinir, meraya sulama kanalları yapıla bilinir, bir yurt yapılması için öneride bulunula bilinir ..
Yoksa Posof'un yüreğini deşen onca HES barajını yapan firmaya ait olan iş makinelerinin yok ettiği toprak atığını bir yere dolum yaparak stat yapılmaz ..
Güzel bir şehir stadyumu yapı bilinir, kalıcı olacak, 30 işçinin de çalıştırılması şartıyla ve bunların Posof nüfusuna kayıtlı olması noter huzurunda resmiyete dönüştürüle bilinir ..
Daha bir çok şeyden faydanı la bilinir ..
Bunları isteme merciside Kaymakamlık ve Belediyedir, O koltuklar da boş boş oturup, boş işlerle uğraşılacağına, katledilişine göz yumduğunuz doğanın bari halka nasıl bir fayda getirisini düşünüp, HES'in yetkili organlarını makamlarınıza çağırıp, talepler de bulunun vatandaşa tepeden bakıp mecazi anlamda dalga geçileceğine, bir kez olsun halkın toplumsal yaralarına çare arayın.
Çünkü hak verilmez, alınır ..
ecevitulavur@hotmail.com