GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR ÇÖZÜM DEĞİL!
Gönderen Fakir - Temmuz 06 2010 - 05:55:38
GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR ÇÖZÜM DEĞİL!/Rodi BAZ

Rodi Baz 6. Hoçvan Yayla festivalinde Kürtçe sıtran söylediği için gözaltına alınan sanatçı Kurbani Sural'ın önce gözaltına alınıp, ardından tutuklanması hükümetin ve devletin Kürt sorununa bakış açısını özetleyen bir ibret vesikası olmuştur.
Buradan da anlaşılacağı gibi, festivalde bazı kaşı beyaz, burnu kırmızı "Gazeteci’lerin Hoçvanlılara "Her türlü desteğin verildiği" yönündeki haberlerin yalan, destek vaatlerinin de göstermelik olduğu anlaşılıyor.
Ardahan gibi Kürt sorununda siyasi taleplerin en alt düzeyde olduğu bir ilde Kürtçeye duyulan tepki aslında bir bölgeyi cezalandırma, daha baştan sindirme, korkutma girişiminden başka bir şey değildir.
Bu tavırla Hoçvanlılara gözdağı verilmiştir!
Sakın ha!!
Gerek siyasi iktidar gerekse de Irkçı şoven kesimler bütün dikkatlerini Hoçvan’a çevrilmiş durumda. Hoçvanlıların 28 Kasım direnişi anlaşılan bazı kafalarda derin izler bırakmış olmalı ki, Kürtçe stranlara bile tahammül edilemiyor.
Oysa baskı ve sindirme politikalarının işe yaramadığı 87 yıllık cumhuriyet tarihi göstermiştir.
Sistem önce Göle’ye yöneldi. Göle’yi 1980 12 Eylül’ünden sonra pilot bölge olarak seçti ve oraya bütün gücüyle yüklenerek, ucube bir tipoloji yarattı. Faydacı değerlerinden kopuk, güce tapan, köşeyi dönmekten başka hiç bir şey düşünmeyen bir zombi topluluk yarattı. Anlaşılan şimdi sıra Hoçvan'da
Hani açılım vardı?
Hani her kes kültürünü dilini istediği gibi yaşayacaktı?
"Minareyi çalan kılıfını uydurur" misali şimdi buna da bir kılıf bulacaklar. Kim bilir bu gözaltını ve ardından gelen tutuklamayı nasıl açıklayacaklar! Ona nasıl bir kulp bulacaklar...
Burada bir şeyi daha açıklamakta yarar var: Hoçvan Dernekler Federasyonu (Hoç-Fed)'in bu organizasyonu düzenlemesi birilerini fena halde rahatsız ettiği anlaşılıyor.
Hoç-Fed'in bölgede gittikçe etkili bir güç haline gelmesi, yöre kültürünü benimsemesinin yanı sıra, güçlü bir demokrat yurtsever bileşene sahip olması, bazı kesimleri fazlasıyla tedirgin etmiştir.
Burada akıllara şöyle bir soru takılıyor; radikal hiç bir girişim ve taşkınlık olmadığı halde, acaba birileri düğmeye basarak bir kargaşa mı çıkarmak istiyor?
Böylece Hoç-Fed'in bir sonra ki yıllarda bu etkinliği resmi kurum ve kuruluşlara bırakması için bir göz dağı niteliğinde mi?
Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, bu halk artık kendi kültür değerlerine ve kimliğine sahip çıkıyor ve çıkacak. Hiç bir yasak, cebir ve gözaltı ve tutuklamalarla onları sindiremez.
Meraklılarına duyurulur!

**Bu arada Bölge haberciliğinde üstüne düşen gazetecilik görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren Gazeteci Fakir Yılmaz'ı ve Kuzey Anadolu gazetesi çalışanlarını kutluyorum.
rodibaz@msn.com