Sahipsiz Ardahan
Gönderen Fakir - Ekim 05 2010 - 20:30:56
Sahipsiz Ardahan ve Ardahan Federesyonu ../Ramazan Tan

Namazan Tan Metropollerde yaşamak zor ancak Ardahanlı olmak ondan daha da zor.
Doymak için doğduğumuz yerleri terk ederken göç ettiğimiz yerlere yerleşmeden önce o yerleşkenin fiziki ve kültürel yapısına uyum sağlayabileceğimiz ve feodal bağlarımızın güçlenebileceği yerleri tercih ettik.
Bunu yaparken de sosyal ve kültürel yapımızdan ödün vermemeye çalıştık.
Bu coğrafyada bazı duyarlı hemşerilerimiz bir araya gelerek yaşadığımız varoşlarda biri birimize sahip çıkmak hem de birlikteliğimizi sağlamak adına bazı köy, ilçe ve il dernekleri kurduk.
Geldiğimiz sürece baktığımız zaman bu günkü koşullarda dağınıklığın ve güçsüzlüğün ezikliği göz ardı edilemez bir hal almıştır.
Çevremizdeki güçlü derneklerin güçlü federasyonlarla neler yapabildiğini görünce Ardahanlıların yoğun baskıları sonucu böl parçala yönet ve az olsun benim olsun ilkesinin artık pirim yapmadığı noktada derneklerimiz bir araya gelerek güçlü bir Ardahan lobisi oluşturmak adına toplantılar yapmışlardır.
Bu toplantılar bana hep 70 li yıllardaki bir türlü anlaşamayarak onlarca turlar sonucu Cumhurbaşkanını seçemeyen beceriksiz koalisyon hükümetlerini hatırlatmıştır.
Ta ki Kenan evren diktatörlüğünün bu sürece müdahil oluşuna kadar.
Orda yaşanan hükümet kavgası örneği bizimkiler dede federasyon başkanlığı kavgasıyla aylarca sürüp gitmiştir..
Büyük mücadeleler sonucu federasyon kurucu başkanlığı Ardahan Kültür evi başkanı Tuncer Dağ'a verildi. Dağ bu süreci en iyi bir şekilde kullanamadığı gibi yönetim kuruluna haber de vermeksizin bir gece saat 03 de basın kuruluşlarına bir mail ile federasyon kurucu başkanlığından istifa ettiği mesajını ileterek geri çekildi.
Bu süreçte il derneklerinin bir araya gelemediğini gözlemleyen ilçe dernek başkanları il derneklerine rest çekerek siz önce kendi aranızda anlaşın, birleşin ve ondan sonra size müdahil olalım diyerek adeta böl parçala yönet ilkesiyle yollarına devam etmişlerdir.
İl ve ilçe derneklerinin tutarlı duruşlar sergileyemeyişlerini gören Güven Doğruyol köy derneklerini bu sürece müdahil ederek il ve ilçe derneklerini adeta yok sayarak Ardahan Dernekler Federasyonunu kurdu..
Şimdi beğenmenizde beğenmeseniz de her ne kadar içi boş da deseniz İstanbul'da bir Ardahan Dernekler Federasyonu kurulmuştur.
Şimdi bu süreçte bizlere düşen bu Federasyona müdahil olarak destek verip içini doldurarak, güçlü bir Ardahan Lobisinin oluşumuna katkı sunmaktır.
İl derneklerine, 'siz birleşin gelelim' diyerek uzak duran toplumun tabanını temsil eden ilçe dernekleri şimdi kurulan bu federasyonu da yok sayarak ilçe dernekler birliğini kuracaklarını söylüyorlar..Bu girişim aslında kendilerinin de bitişi olacağının başlangıcıdır.
Artık Ardahanlılar kavga değil, birliktelik istiyorlar.
Artık Ardahanlılar metropollerde güç birliği yaparak söz sahibi olmak istiyorlar.
Artık Ardahanlılar seçimlerde büyük güçlü bir federasyonla belirleyici olmak istiyorlar.
Artık Ardahanlılar ben ya ben yine ben hep ben diyenleri tek tek tanıyor ve analiz ediyorlar.
Artık Ardahan'da yaşayanlarda İstanbul'da ki sivil toplum örgütlerinin güçlü bir federasyonda birleşerek Ardahan'da ki bunca soruna sözde değil özde çözüm istiyorlar.
Artık Ardahanlı gençler okumak için sürekli konuşan ancak iş yapmayan derneklerden burslar alarak okumak istiyorlar.
Artık mağdur ve müşkül durumda olan Ardahanlılar yardım ve destek istiyorlar.
İşte ilçe dernek başkanları eğer gerçekten sizler tabanı temsil ettiğinizi düşünüyorsanız halen daha federasyondan uzak kalacağınıza bu federasyona gidip üye olunuz ve yerinizi alınız.
Hani il dernekleri birleşin diyordunuz ya eğer samimiyseniz siz bırakın il derneklerini gidip federasyona üye olunuz ve orada birlikteliği sağlayınız.
O zaman katılım göstermeyen il dernekleri mecburen federasyonda yerlerini alacaklardır.
Bir tane federasyon vardır ve başkanı da bir tane olur. Sadece başkanlık hayalleri kuran ancak federasyon başkanı olamayan başkanlar arkasını dönüp gidemez. Bunu yapan başkanlardan hem Ardahan halkı hem de tarih hesap sorur.
Bütünleşmeyi sağlayamayan kendileri için il ya da ilçe dernek başkanları önümüzdeki süreçte Ardahanlıların ve Ardahan’ın sorunlarının büyümesine vesile olmuş olacaklardır.
Ben bunların benim kurgularım olduğunu düşünerek il ve ilçe dernek başkanlarının beni ve benim gibi düşünenleri yanıltarak güçlü bir ARDAHAN lobisi oluşturmak adına çok zorluklarla kurulan bu federasyonda yerlerini alarak toplumsal bakışlarını kanıtlayacakları inancını taşıyarak tüm sağduyulu Ardahanlılara sevgi ve saygılar sunuyorum.
ramazan_tan64@hotmail.com