"Darılma kötünün sözüne, bilse iyisini söyler"
Gönderen Fakir - Aralık 03 2010 - 06:31:26
"Darılma kötünün sözüne, bilse iyisini söyler/Nejdet Kanbir"

Necdet Kanbir RAPOR -1-
Sözlüğe göre Fransızca kökenli olan RAPOR sözcüğü, kısaca, "inceleme sonucu" demek.
Ben de 1 Nisan 2009 ile 30 Kasım 2010 arasında geçen 20 aylık İl Genel Meclisi Üyeliği sürem içinde yapmaya çalıştıklarım ve yaşadıklarımla ilgili, bu 20 aylık sürecin, elimden geldiğince objektif olmaya çalışarak bir incelemesini yapmak ve öncelikle bana bu görevi layık gören seçmenlerime v e tüm topluma bu incelemenin sonucunu sunmak istiyorum.
Yer yer zaman kayması ihtimalini, olayları bir biriyle ilişkileri itibariyle ilişkilendirirken, gözlerseniz, bir dağınıklık değil, bir gereklilik olarak anlayın lütfen.
Seçimlerde bana oy veren seçmenlerin, siyasi düşüncemden çok, kişiliğime oy verdiğini biliyorum. Ancak bilindiğini düşündüğüm halde tekrar etmekte sakınca görmediğim bir husus şudur ki, benim kişiliğimi belirleyen faktörlerin başlıcalarından biri de siyasi düşüncemdir. Zaten, anlatacağım örnek olaylardan da görüleceği gibi, siyasi bir şemsiyeye sığınıp, kişiliği bu siyasetin felsefesini özümsememiş insanların ne derece tutarsız ve aynı zamanda tabi oldukları varsayılan siyasi düşünceden ne derece farklı kişiliklerde (daha doğrusu kaypak ve kişiliksiz) oldukları görülecektir.
Genel bir yaklaşım olarak şu uyarıcı cümleyi ifade etmeliyim; basında ve dedikodu sohbetlerinde, benim, Nejdet Kanbir'in, uyumsuz-kavgacı, her şeye karşı gelen -ve hatta- tüm hizmetleri engelleyen (!) biri olarak reklam edildiğimi biliyorum.
Dediğim gibi, örnek olaylarla açıklayacağım ama bu söylenti - efsane karşısında insanların değerlendirme yaparken şu soruyu sorarak başlamaları iyi olur sanırım: "Bu ilde doğru olan, doğru yapılan ne veya ne kadar iş var ki?"
Kiminle hangi konuyu konuşsanız bir memnuniyetsizlik duyarsınız. O halde her yerde ve her işte bir terslik payı var!
İl Özel İdaresi de bundan arî değildir. Görülecek.
Basına daha önce yansıyan bir açıklamamda şu değerlendirme cümlesini kullanmıştım; "bu ilin zalimi az, ama azgın, mazlumu çok, ama suskun…"
Aradan aylar geçti, aynı kanaatteyim. Bu ilin zalimi az ama azgın, mazlumu çok ama suskun!
Bana oy verenler de dahil, tüm Ardahanlılar, seçmenler, seçtiklerini, bir; olmadıkları kadar yüceltip kendisinden uzaklaştırıp şımartıyor, iki; seçtiklerini hiç denetlemiyor! "Gel başkan, git başkan!" başka bir şey yok! Olsa olsa bir dahaki seçimde oy vermeyebiliyor o kadar. O da duyduğu propaganda ve dedikoduların ve 'ileri gelenlerin' yönlendirmeleriyle. Veya kişisel bir isteğinin olup olmadığına göre!
Bıkkınlık verici bir hal! Cumhuriyet Yurttaşı böyle mi olmalı?...
Gelelim seçilmişlere ve kendimize.

**SEÇİM SONRASI İL GENEL MECLİSİNDEKİ İTTİFAK ..

“İnsan Görünümüyle Ağırlanır, Yaptığıyla Uğurlanır”

Bilindiği gibi 29 Mart 2009 yerel seçiminde AKP 6, CHP 5 DTP (Şimdiki BDP9 1, DEP 1, DSP 1 meclis üyesi seçti. 14 üyeli yerel parlamentoda tek başına çoğunluğu alan parti olmadı.
Benim öncelikli hedefim gurup kurmak oldu ve 1’er üyeli DP ve DTP’li üye arkadaşlarla görüştüm. Bu çabam sonuçsuz kaldı ve AKP ve CHP’nin çabaları da meclis toplantıları başlayana kadar sürdü. Herkes birbiriyle görüştü; AKP-CHP görüşmesi dahil.
İttifak arayışları ve gurup kurma girişlerinde hiçbir görüşmeye yalnız katılmadım. Mutlaka partili, en az, bir arkadaşım yanımda oldu.
Sonuç olarak, büyük oranda ideolojik ve diğer kısmı hemşerilik hukukuyla bir ittifak kararı verdim. Partimde kabul etti. CHP gurubunu destekledim.
Hemşerilik hukukunun yerini ve gereğini merak edecekler için yazmalıyım. Bu görüşmeler çerçevesinde CHP Posof İl Genel Meclisi üyesi Zakir Özyılmaz ile Posof’ta görüşürken bir teklifte bulundu. “İlk dönem -2 yıl- kendisinin İl Genel Meclisi Başkanlığını, takip eden dönem -3 yıl- benim İl Genel Meclisi Başkanlığımı” ittifak şartı olarak önerdi. O ana kadar hiç görüşmüyor olduğumuz halde –son 6 yıl konuşmadım, kendisinin girişimlerini hep geri çevirmiştim- İlimdar Senem’in de meclis başkalığını istediğini bildiğimden, şu cevabı verdim; “şimdi ben ilimdar Senemi’i değil de senimi destekleyeceğim? Kabul etmiyorum” dedim ve oradan ayrılırken bu konuşmaya, DSP Çıldır ilçe Başkanı Ramazan Bey, DSP Posof ilçe Başkanı Fehim Bey, DSP il Genel Meclisi Çıldır 2. Sıra adayı Kenan Bey, CHP Posof İlçe Başkanı ve AKP İl Genel Meclisi Üyesi Bedrettin Çakıcı bey konuşmalara şahit oldular.
Bir parantez açıp o günlere ait bir anımı yazmalıyım.
Meclis üyelerinin ittifak arayışları sürerken il Özel idaresi çalışanlarının da boş durmadığını söylemeliyim.
Seçimin ilk haftasında, 2000 yılından beri tanıdığım eski Köy Hizmetleri İl Müdürü, Şimdiki İl Özel İdaresi Genel Sekreter dahil birçok çalışanın da bu konuda fikrini öğrenmiş oldum.
Bu arada, ileride bolca tartışması kamuoyuna yansımış olan KONKASÖR konusunda Genel sekreter Mete Özdemir’le seçildiğimin il haftasındaki sohbetimizden kısa bir özet not düşmeliyim. Seçim sürecinde basında yer alan Çıldır Haber internet sitesi arşivlerinde bulunabilecek olan 25 Mart 2009 günü yayınlanmış olan “DSP: Seçim Bildirgesi”nin 6. Maddesinde yer alan “taş kırıcı-KONKASÖR” kurulması konusundan bahsettiğim zaman, Mete Özdemir heyecanlanmış, olumlu bulmuş ve daha da ileri giderek, benim hiç hayalini dahi kurmamış olduğum –ama şimdi daha iyi anladığım- “BETON SANTRALİ” de kurmak gerektiğinden bahsetmişti.
Şimdi parantezi kapatıp devam edelim…
Sonuç olarak DP-DTP ve DSP olarak CHP ile ittifak ettik ve İlimdar Senem İl Genel Meclisi Başkanı, süreleri değişmekle birlikte diğer arkadaşlar ve ben, İl encümeni olmak konusunda anlaştık.
İnsan yaşadıkça her an bir şeyler öğrenmesi mümkün olan bir varlık. Bana 1986 yılında bir iş görüşmesinde bir söz söyleyen değerli bir insandan şunu öğrendim; “insan görünümüyle ağırlanır, yaptığıyla uğurlanır”…
Biz meclis üyeleri de –herhalde hepimiz- birbirimizi bildik etiketler ve duyumlarımızla, görünümümüzle değerlendirerek işe başladık. Ama 20 ay çok fazla bir zaman. Yaptıklarımızı gördük. Bundan sonra birbirimizi nasıl ağırlayacağımızı da, nasıl uğurlayacağımızı da iyi biliyoruz sanırım. Ama toplum bizi yeterince bilmiyor.
Ben kendimi bildirmekle mükellef sayıyorum.

**BÜROKRASİYLE İLK ÇELİŞKİLER VE SİNSİ SİYASET ..

Devam edecek ..

*Nejdet Kanbir
DSP Ardahan İl Genel Meclisi (Çıldır) Üyesi