TORBA TASARISI
Gönderen Fakir - Şubat 12 2011 - 20:00:35
TORBA TASARISINDA NELER VAR/TOGAY ÇOBAN

Togay Çoban Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı af düzenlemesi başta olmak üzere eğitim-öğretim, çalışma hayati,iş dünyası,bankalar, sosyal yaşama ilişkin yüzlerce maddeden oluşan ve kamuoyunda 'torba' olarak adlandırılanyasa tasarısı TBMM plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi..
Tek kişilik şirket kurulabiliyor
Kanun en az5 kişiyle anonim şirket kurma zorunluluğunu kaldırıyor.Tek kişide anonim şirket kurabilecek..Sorumluluk sigortasını da hayata geçirecek kanuna göre artık yanlış tedavi uygulayan doktor,yanlış savunma yapan avukat ,kötü yönetim sergiliyen şirket yetkilisi sorumluluk sigortası kapsamında vatandaşa tazminat ödeyecek.aynı gün kabul edilen Türk Ticaret Kanununun uygulama şekli hakkında kanun ile uygulamadan doğan sorunlar da yasalarla giderilecek..
Taksi ve minibüs şoförlerine sosyal güvence
Şehir merkezlerindeki taksi, dolmuş, minibüs gibi yolcu taşıyan araçların şoförleri, öteden beri sosyal güvenlik bakımından tartışma konusudur. Bu araçların sahipleri zaten Bağ-Kur kapsamında sigortalı oluyorlar. Ancak araçlarda şoför olarak çalışanların da yasa gereği sigortalı olmaları gerekirken, tamamına yakını sigortasız çalışıyor.
Öte yandan ticari araçların sahipleriyle şoförler arasındaki ilişki, yaygın işçi-işveren ilişkisine de çok uymuyor. Kimi şoför haftada bir-iki gün çalışırken, kimisi günlük birkaç saat çalışabiliyor. İşte bu durumda olup da ayda 10 günden az sigortalı bildirilen şoförler, ayda 17 günlük prim ödeyerek, 30 günlük sosyal güvenceye kavuşmuş olacak. Yani 2010 yılı için her ay 144 lira ödeyecekler ancak 243 lira ödemiş gibi kabul edilecekler. Böylece yaklaşık 400 bin şoförün sosyal güvenlik sorunu, bir ara formülle çözülmüş olacak. Bu 17 günlük prim, takip eden her yıl bir gün artırılarak nihayet 30 güne çıkarılacak.
Sahte belgeye 5 yıla kadar hapis görünüyor
2011 yılında vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere;
- Hesaplanan verginin "üç katı" vergi ziyaı cezası kesilecek.
- Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlara, defter ve kayıtları tahrif edenlere veya gizleyenlere, muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullananlara "18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası" uygulanacak. İki yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilecek.
- Sahte belge düzenleyenlere ya da kullananlara, "üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası" uygulanacak.
Bu ceza paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.
Gizli oturum kapsamında yapılan değişiklikte, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinin 5. fıkrasındaki, "Levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi, "Levhayı almak zorundadırlar" şeklinde değiştirildi.

**Vergi levhası zorunluluğu kalktı ..

Artık sadece levha almak mecburi olacak.
ANKARA - TBMM'de görüşülen "torba" kanunun 4. bölümünün 85. maddesindeki, işyerlerinde vergi levhalarının kolayca görülebilen yerlere asılması mecburiyeti kaldırıldı.

**Tİicari Defterlerin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Kapanış Tasdiki ..

Bilindiği üzere vergi mevzuatımızda tutulması ve tasdiki zorunlu bulunan defterlerin kapanış tasdikine ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak yevmiye defteri ve envanter defterinin kapanış tasdikine tabi tutulması Tük Ticaret Kanunu'na göre zorunlu bir işlemdir. Yevmiye defterinin yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar envanter defterinin ise Mart ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 85. maddesi "Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyit eden ticari defterlerin münderecatı (içeriği) sahibi lehine delil ittihaz olunur (kabul edilir)" hükmünü taşımaktadır.
11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kooperatif ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'in "Denetim Kurulu Raporunun İçeriği" başlıklı 5. maddesinin ç-4 bendinde "Yevmiye ve envanter defterinin kanunda öngörülen sürede noter kapanış tasdikinin yaptırılıp yaptırılmadığı ortaya konulur." hükmüne yer verilmiştir.
2010 yılına ilişkin yevmiye defterinin 31 Ocak 2011, envanter defterinin ise 31 Mart 2011 mesai bitimine kadar notere ibraz edilerek kapanış tasdiklerinin yaptırılmasının unutulmaması dileği ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.
BÜYÜKÇEKMECE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ DERNEĞİ BAŞKANI