Dünya Veteriner Hekimleri Yılında …
Gönderen Fakir - Mayıs 15 2011 - 00:20:27
Dünya Veteriner Hekimleri Yılında …

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan Veteriner Hekimlik mesleği, ne yazık ki, az gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde önemi yeterince anlaşılmış bir meslek değildir. Oysa gelişmiş ülkelere baktığımızda veteriner hekimlik mesleğine bilimsel ve sosyal anlamda önem verildiğini, bu önemin 250 yıl önce Fransa'da başladığını görüyoruz. Veteriner hekimliğin tarihsel geçmişine göz attığımızda 250 yıl önce 28 yaşında Claude Borgelat adlı genç bir veteriner hekimin Kraliyet sarayına bağlı bir akademinin müdürlüğüne getirilerek kendisine her türlü imkanın sağlandığını, Borgelat'ın veteriner hekimliğin bilimsel olarak okutulması için 2 veteriner okulunun açılmasında öncülük ettiğini öğreniyoruz. Açılan bu çığır sayesinde, modern ve bilimsel eğitim yapan veteriner okulunun Fransa'nın Lyon şehrinde açılmasının 250.yılının (2011 yılı) dünya veteriner hekimlik yılı ilan edilmesine tanıklık ediyoruz. Her yılın nisan ayının son cumartesinde kutladığımız Dünya Veteriner Hekimleri Gününün, hem Dünya Veteriner Hekimlik Yılına, hem de Ülkemizde ilan edilen Mehmet Akif Ersoy yılına denk gelmesi, bu günümüzü daha da anlamlı kılmaktadır.
Emek yoğun ve tüm zamanlı çalışan bir mesleğin hak ettiği yeri alamamış olması mesleğe olan rağbeti azaltmakta ve meslekle ilgili alanlarda üretimin ve kalitenin artırılması olumsuz yönde etkilenmektedir. Oysa veteriner hekimlik sevilerek ve istenerek yapılan bir meslek olması gerekirken daha çok zoraki seçilen bir meslek kolu haline gelmektedir. Bu durum ise yetişen veteriner hekim kalitesine ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz yansımaktadır.
Veteriner hekimliği mesleğinin insan yaşamına olan katkıları düşünüldüğünde, mesleğin önemi daha çok anlaşılmaktadır.
Veteriner hekimlik mesleği, insan yaşamına aşağıdaki noktalardan önemli katkılarda bulunmaktadır:
1-Hayvandan insana bulaşan hastalıkların engellenmesi ve kontrolü
2-Gıda güvenliği
3-Çevresel tehlikeler ve zararlar
4-Acil ve afet hizmetleri

150'yi aşkın hayvandan insana geçen hastalık var ve her yıl bir yenisi ile karşı karşıyayız.
Kuş gribinin kontrolünde veteriner hekimlerin rolü yadsınamaz. Ülkemiz kuş gribinin yayılmasını kontrol altına alarak başarılı bir uygulama yaptıysa bunda veteriner hekimlerin önemli bir rolü olduğunu göz ardı etmemek gerekir.
İnsan ve hayvanlar birbirine yakın ve birlikte yaşarlar. İnsan sağlığını hayvan sağlığından ayrı düşünmemek gerekir. Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve kontrolü, bu hastalıkların insanlara zarar verme risklerini azaltır.
Gıda kaynaklı hastalıklar toplum sağlığını tehdit eden bir problem olarak hala varlığını sürdürmektedir. Gıda üretiminde uygulanan metotlar, değişen ve gelişen teknoloji gıda güvenliğini tehdit eden yeni hastalık etkenlerinin ortaya çıkmasına fırsat vermektedir. Gıda güvenliğini sağlamanın en kritik başlangıç noktası çiftliklerdir. Gıda güvenliği en başta çiftlikte sağlanır. Çiftlikte görev alan mesleklerin başında veteriner hekimlik mesleği gelmektedir.

Birçok gelişmiş ülkenin sağlık bakanlığının programlarına baktığımızda, toplumsal halk sağlığının oldukça önemsendiğini ve ön plana çıktığını görmekteyiz. Çin gibi nüfus yoğun ülkelerde toplumsal halk sağlığının artık kırsal alanda kontrol altına alınması için çabalar sarf edilmektedir. Ülkemiz de yüzölçümüne göre nüfusu fazla olan ülkeler arasında sayılabilir. Kırsal alanda halk sağlığının yeterince önemsendiği ve gerekli tedbirlerin yeterince alındığı söylenemez.

Diğer önemli bir husus insan ve hayvan sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınmasında bir ülkede kurumlar arasında koordinasyonun sağlanabilmesidir. Bu anlamda, toplumsal halk sağlığının korunmasında veteriner hekimlik mesleği ile eşgüdümlü ve işbirliği içinde çalışmak ilgili kurumların başarısı açısından da çok önemlidir. Aksi takdirde istenen başarıya ulaşılamayacağı aşikardır.

Günümüzde hayvanlardan insana geçen hastalıklar gittikçe artıyorsa, gün geliyor canlı hayvan ve et ithalatı kaçınılmaz bir hal alıyorsa, kurbanlık ithal edecek noktaya varılıyorsa, kırsalda hayvancılık yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün azalıyorsa,kırsaldan kente göç süreğen bir seyir gösteriyorsa bunların altında yatan sebepler iyi irdelenmelidir. Bu nedenler sorgularken, veteriner hekimlik mesleğinin yeterince önemsenmeyişinin hatırı sayılır bir sebep olduğunu göz ardı etmemek gerektiğine inanıyorum.

Bu duygularla "Dünya Veteriner Hekimleri Yılı ve Gününü" kutlar, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetiştiği güzel yarınlar dilerim.
Saygılarımla .

Prof.Dr.Yavuz Öztürkler
Kars Ardahan Iğdır Veteriner Hekimleri Odası Başkanı