YAKLAŞAN HOÇ–FED KONGRESİ
Gönderen Fakir - Ekim 07 2011 - 00:08:29
YAKLAŞAN HOÇ–FED KONGRESİ/
Kerem Akbaş

<br />
Kerem Akbaş Kerem Atbaş
Yöremize ait sivil toplum kurumları aynı zamanda yörenin nefes alma kanalları işlevi durumundadırlar.
Nefes alma kanallarımızın önünü tıkatmayalım, güçlendirelim.
Propagantif söylemlerden ziyade ileriye dönük, zengin perspektif, doğru öneri, görüş ve düşüncelerimizle zenginleştirelim.
Meselelere çözüm aranmalı yeni yaklaşım ve yöntemle ele alınmalıdır. Sahiplenme bilinciyle yaklaşılmalıdır.
Kuşkusuz ki yönetimde yetersizlikler boşluklar vardır.
Dışarıdan bakıldığında çok basit görülebilir, ancak içerisine girildiğinde hiç de göründüğü gibi olmadığı anlaşılır.
Dostlar arasında sıkıntıları paylaşmak, makul bir meziyet olsa gerek. Bizler olan bitenleri gözlemleyip anlamaya çalışıyoruz.
Önyargı üzerinden değil, sorumluluk duyma gereği adına sadece duyarlı olmaya çalışıyoruz.
Tabidir ki derin tarih bilincine sahip olmayan kişiler, yönetim sanatına yüzeysel ve basit yaklaşırlar.
Derin tarihi bilince sahip olanlar ise, yönetimdeki devamlılığın esas olduğunu bilirler, boşlukları tespit eder kısa sürede amacına uygun doğrularla doldururlar.
Dolayısıyla; soruna yanıt arayan bir dizi makul tahmin öne sürüle bilinir.
Hoç - Fed çalışmaları Hoçva’nın geneline ulaşmış değildir. Bir önceki yönetimde olduğu gibi dar yaklaşımlar bu süreçte de kendisini gösterdi.
Savunduklarımızla, yaptıklarımız arasında kısa sürede kapanmayacak kadar fark vardır.
Neden ve sebepleri ortaya konulmadan, geçmiş dönemlerin analizi yapılmadan, yanlışların nereden kaynaklandığı ortaya çıkarılmadan, yanlışların hangi pratik sonuçlardan kaynaklandığını anlamadan , olumlu sonuçlara ulaşamayız ve kısır bir döngüde dolanıp dururuz.
Yapılan yanlışlara tekrar düşmemek için geçmiş dönemlerin muhasebesi doğru yapılmalıdır.
Aksi takdirde basit yaklaşımlar herkesi yanıltır.
Bilgi hayatın bel kemiğidir.
Yönetim sanatı ustalık ister. Ustalığın sırrı bütün duygu tellerine el atmak ve onlardan çıkaracağı sesleri incelemek için gerekli ölçüyü tutturmakla uyumu sağlamış oluruz.
Kurumsal kimliğe sahip olan kuruluşların, program ve tüzükleri mevcuttur.
Kurumların devamlılığı bekası için kongreler yapılır. Kongreler amaç ve esaslarına göre yapılır.
Amacını aşan durumlar ortaya çıktığında bazı kesimlerin kendilerini konuşturma ve tatmin etme alanı haline gelir ki koltuk sevdası olanların ekmeğine yağ sürmüş oluruz.
Sorunlara yüzeysel yaklaşılmamalıdır.
Yöremizin kültürel değerleri ile renkleri korunmalı. Bizi biz yapan ve bir arada tutan renklerimizdir. Değerlerimizi koruyup sahip çıkalım.
Yaşama cesaretimiz, hayatı görebilme, anlamlı kılma gücümüzle birlikte hayatımıza kendi renklerimiz i katalım ve renklerimizle yoğrulalım.
Korkularımızla cesaretle yüzleşebilmeliyiz. Kaygılarımızla tanışabilmeliyiz. Kendi hatalarımızı kabul edip geri dönme erdemliliğini gösterebilmeliyiz. Hatasını kabul eden insanlar erdemli insanlardır.
Sonuç itibariyle; böylesi tarihi önem taşıyan ara dönemler vardır. Asıl olan politik önseziyle ileriye dönük perspektifleri ile geleceği iyi tahlil eden, olayların akışı ve gelişimi içerisinde meseleleri derin tarih bilinci süzgecinden geçirebilen, doğru zaman ve mekân da hareket etmesini bilen, sebep ve sonuçları bilence çıkaran, yöre insanımızın her kesimine ulaşabilen, kucaklaşabilen, barış ve sükûneti sağlayan, özgür ve çoğulcu bir düşünce yapısına sahip olan, demokrasiyi benimseyip içselleştiren, doğru bir anlayış formatına ulaşan birileri, yöremizin sorunlarına duyarlılık gösterip sahiplenebilir.
Çağdaş ve özgür yarınlar için birlik ve bütünlük içerisinde geniş katılımlı bir kongre yapılması dileğiyle.