BÜLBİLAN YAYLASI NERESİ KİMLERE AİT? BÜLBİLAN YAYLASI NERESİ KİMLERE AİT?
Gönderen Fakir - Temmuz 28 2012 - 09:13:00
Yazarlarımızı okuyor musunuz?
BÜLBİLAN YAYLASI NERESİ KİMLERE AİT?
BÜLBİLAN YAYLASI NERESİ KİMLERE AİT?/Şemsettin Şenel

Efkan Demir Ardahan, Artvin, Erzurum illeri arasında 2860-3000 metre yükseklikte, zengin bitki örtüsüyle kaplı olan, Kuzey Anadolu'nun en büyük yaylası. Bir zamanların doğunun karadenize açılan tek kapısı. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, Yalnız Çam Geçidi'nin zirvesi. Sağara Geçidi'nden başlar Erzurum Olur Şenkaya sınırına kadar uzanır. Bilinen en eski ve tarihi adı GOHEREŞ' tir. Gohe-Reş'in (Kürtçe, Kara Kulak), (Bülbülan Yaylasının) içinde toplam 65 yayla yer alır.
Doksan Harbi sırasında askerin Rus, Ermeni, Gürcü işgalinde topçu birliklerinin yayladan geçişi sırasında duman ve sisten yolunu kaybederek bir bülbülün ötüşü istikametinde yürüyerek bu meskene ulaşarak askerin burada ikamet etmesi, duman çekildikten sonra bu güzellikteki yaylamıza o meskene Bülbülhan ( bülbülünhanı) adını vermişler. Oradan asker, topçu birlikleri Erzurum'a geçer. İşte o askerin güzergâhı top yolu aynı zaman da Artvin'le Ardahan arasındaki sınırı çizmiştir. Ancak 1965 yılında Artvin ile bizim Bağdaşen (kinzodamal) köylüleri arasında savaşı andıran çatışmaların yaşandığını hatırlıyorum. Bu anlaşmazlıklar bugüne dek sürmektedir. Zamanın muhtarı Ali Şenel bu yaylaya yerleşen hopa Hemşinlerini çıkarmayı başarmış ancak buralara halkımızın yerleşmesi sağlanmadığından tekrar dostluk ilişkileriyle tekrar yerleşmelerine sebebiyet doğurdu. Sonraki muhtar Fehmi Bozkurt tekrar davayı yenileyerek hudutları yeniden belirlemesini bakanlık mezninde eski kararları aynen onayladılar. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek heyetin karar nezninde yer belirlemesi gerekirken mevcut muhtar alelacil Ardahan'dan bir ekiple yer belirlemeye çıkmış ve yanlış tespitle karardan halkın yine rahatsız ve tedirgin olduğu, tartışmaların hala devam ettiği aşikardır. Bu yayla zamanında yurdumuzun hepsine hitaben Pazar ve panayır yeri olmasına rağmen aynı zamanda Teksas gibi bir mezkendi. Zamanla insanların göçü taraflı siyasilerin Artvin bağlantı yolunu Şavşat Sahara'ya almalarından bu Pazar yeri yıkılan hanlar restaurantların kalıntıları yeniden hayata geçirme anlamında yayla turizminin canlanmasıyla ben de bölgeyi iyi bilip tanıyan bir eğitim emekçisi ve sivil toplum başkanı olarak emekli olduktan sonra 2005 yılında bir şenlik başlatarak yeniden yaşatma yolunda yeniden yapılanması meclisten sayın vekilimiz Ensar Öğüt ve Saffet Kaya'nın da katkılarıyla muhtarımız Fehmi Bozkurt'la birlikte sorunlarımızı dile getirme, turizm anlamında ivme kazanması köyümüzü örnek köy alt yapı projesi parke döşemesi gibi çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarda emeği geçen Ardahan bürokrasisine de emeği geçen siyasilere teşekkür ediyoruz.
Ama gerçek, yaylamız öksüz ve sahipsiz, konumu ve güzelliği göz önüne alındığında büyük bir kayıpla karşı karşıyayız… Bu kaybın en kısa zamanda telafi edilmesi Ardahan için hayati önemde bir meseledir…
Ardahan Dernekler Federasyonu Eğitim Sekreteri Şemsettin Şenel