Posof'lular birleşin!
Gönderen Fakir - Temmuz 30 2012 - 04:22:26
Yazarlarımızı okuyor musunuz?
Dünyanın bütün Posof'luları birleşin!

Yasin Yalçın Kötülüğü tanımamış insanların memleketi Posof

Yaşam aslında çok basit, yaşamak için de insanın çok az şeye ihtiyacı var: Karnını doyurmak, barınmak, giyinmek. Bu üç temel koşul insanın insan olmasını sağlamak için yeterli…

İnsanın sahip olduğu akıl bu üç temel gereksinimini doğadan sadece emeğini harcayarak elde edebilmesini sağlıyor. Bu gereksinimlerini sağladıktan sonra diğer insansı özelliklerini ortaya koymaya başlar insan… (sevmek, paylaşmak, bilgi edinmek vb).

Doğduğum, yaşamadığım ama hep dışarıdan izlediğim memleketim Posof bu üç temel gereksinimin en doğal ve sağlıklı olanını sunuyor almasını bilen insana. Çok sert ve uzun geçen ( giderek azalan) kış koşullarının güçlüğünü bir tarafa bırakırsak ( Teknoloji artık kış koşullarının güçlüğünü insan lehine ortadan kaldırmaktadır. (Norveç, Finlandiya Örneği) insan yaşamı için gereken en sağlıklı ve temiz oksijene, ürün yetiştirmek için gerekli en organik toprağa ve diğer canlıların yaşamı için gerekli olan en sağlıklı bitki örtüsüne sahiptir Posof.

Küresel ısınma sonucunda Posof ,kısa bir zaman içerisinde dünyanın en yaşanabilir yerlerinden biri olacaktır hiç kuşkusuz. Onca kısıtlı ve zor koşullara rağmen çok uzun olan yaşam süresi günümüz bilgi birikimi ve varlığı sonucunda daha da uzun ve sağlıklı bir şekilde devam edebilecektir eğer insan teknolojinin bir kısmından ve insan sağlığını tehdit eden zararlarından kendini uzak tutmayı becerebilirse…

Posof’un insanları geçmişlerinde ticaret deneyimi olmaması nedeniyle Posof’ta hayvancılığı geliştirememişlerdir. Yaşam koşulları geçmiş zamanda onları yurtdışına ve yurtiçinde başka yörelere göçmeye zorlamıştır.

Şimdi aslında ekonomik olarak da dışarıda zenginleşen Posof halkının kendi memleketine dönerek o coğrafyanın nimetlerinden hem yararlanıp hem de başkalarının yararlanabilmesi için üretimi geliştirmesinin zamanıdır.

Bütün dünyanın “Organik Tarım” diye peşinden koştuğu şey değil midir bizim orada en doğal şekliyle ürettiklerimiz…

Yapılacak şey ne çok zor ne de imkansız… Barınmak için enerjisini kendi üreten sağlıklı bir konut yapmak, coğrafi hava koşullarından bizi koruyacak sağlıklı giysiler ve temel üretim araçları.. Toprağımız zaten var. Güçleri birleştirerek ortaklaşa üretim yapmak kalıyor geriye… Biz o organik ürünleri ürettikten sonra alıcısı zaten gelir bulur bizi….

O halde;

Dünyanın bütün Posof’luları birleşin !