HOÇ-FED ve HOÇVANLILARIN MARATON KOŞUSU
Gönderen Fakir - Temmuz 14 2013 - 06:56:29
HOÇ-FED ve HOÇVANLILARIN MARATON KOŞUSU

Ardahan Haberleri Ardahan merkeze bağlı Hoçuvan nüfusunun çoğunluğu İstanbul’un her bir semtine dağılmış durumda. Dili asimile olmuş, farklı kültürlere yaşamlara özenti duymak zorunda kalmış; yıllarca örgütlülüğe yasaklı Hoçvanlıların tüm değerleri parçalanmıştır.
Metropollerde yaşayan Hoçvanlıların yeniden örgütlenmesi zaman alacağı gibi kolay da olmayacaktır.
Hoçvanlıların örgütlülük çalısması Kürt sorunun gelişmesiyle bağlantılı gelişti. Kürt halkının yıllardır direnerek bugün barış sürecine evrildiği, halkların kardeşliği ve demokrası mücadelesi demokratik kanalları da açtı.
İstanbul’da yaşayan Hoçvanlıların hasret kaldığı, özlemini çektiği örgütlü yaşam mücadelesi 2000’li yıllarda başladı.
Hoçvan köyleri tek tek köy derneklerini kurdular.
Hoçuvan köyleri dernek yöneticileri tüm Hoçvanlıları bir çatı altında birleştirmek amacıyla Ardahan’lıların ilki ve en güçlü STK’sı olan Hoçvan Dernekler Federasyonunu (Hoç-Fed) kurdular.
Hoçvanlı yöneticilerimizin dernek ve Hoç-Fed çalışmaları günümüze kolay gelmedi.
1. sınıf öğrencileri gibi ”A-B” ile işe başladılar.
STK’lar geçmişimizden kalan miras değildir. Yıl 2009 Hoç-Fed’in ilk genel kurul toplantısın da başkan seçilen Osman Avşar “Hoçvanlılar bugün tarihe not düştü.” sözü İle söze başladı ; salonu dolduran Hoçvanlıların heyecanı, mutluluğu görülmeye değerdi. Hoçvanlılar tarihte bir ilke imza atmış, örgütlü ve güçlü toplum olmanın mutluluğunu yaşıyordu.
Artık Hoçuvanlı-lar kendi örgütlenmesini adım adım örmüş örgütlü bir toplum gerçeğine dönüştürmüş demek belki abartılı olur; ama yapılanlar da küçümsenemez.
Artık acemi, kalfalık dönemini geride bırakan Hoç-Fed, ustalıkla başlayan yeni süreçte daha da dikkatli ve tüm Hocuvanlıların sahiplenmesini ve katkı sunmasını sağlayacaktır.
Hoçvan’lı olarak bizlerin de STK ve derneğimize elimizden gelen katkıyı sunma sorumluluğumuz vardır.
Günümüz STK’lar önünde yasal engel kalmadı.
Ancak toplumsal yapılanma ve yönetimlerde kaynaklı yetersizlikler önemli engeldir.
Bunların başında çıkarcı, işbirlikçi reklamcı, kendini yaşatma-dayatma, STK’ları siyasi (düzen) partilerin hizmetine sunma gibi zihniyetlerin yönetimlerde yer alması ne kadar tehlikeli ise örgütün gelişmesi güçlenmesi için yerinde ve zamanında ihmal edilen eleştiri ve özeleştirinin de yapılmaması o kadar tehlikelidir. STK’ları idare etmek kolay iş değildir.
Hoçvanlılar Kürt toplumunun parçasıdır.
Kürt halkını örgütsüzleştirmek için acımazsız darbeler vurulmuştur. Böyle bir toplumu STK’larda örgütlemek, yönetmek kolay olmayacaktır. Yönetimlerde bulunanlar kendine değil toplumuna hizmet anlayışıyla hareket etmelidir. STK’ların yönetimine sevilen, sayılan,güvenilir ve fedakarlık gösterebilecek kişilerin seçilmesi STK’ların ve derneklerin olmazsa olmazı Kadınlar, bu alanlarda faaliyetlere katılım sağlamadan örgütlülük, ilerleme ve gelişim olmaz. Kadının yer almadığı STK’lar, günümüze uygun ve demokratik yapılanma olamayacakları gibi bu yapılanmalara çağdışı ataerkil yapılanma demek daha gerçekçi olur.
Kadın -erkek arasında eşitlik olmadan STK’lar ve köy dernekleri erkeklerin eğlence yeri olmaktan kurtulamazlar.
Örgütlü ve güçlü toplum erkek egemenliği yerine kadın erkek yoldaşlığı ile mümkündür.
Kadın erkek yoldaşlığı kabul görmeyen ataerkil sözde STK ‘ları ve köy dernekleri kadınların katılımını sağlayarak kimliğine kavuşur.
Hoç-Fed hazırlık çalışmasını tamamladı. 9.Geleneksel Hoçuvan Yayla Festivali maratonu başlayacak.
Hoçuvanlı’lar 1600 Km. yolu ana kucağına kavuşmaya koşacaklar.
Ana Hoçuvan tüm Hoçvanlıları kucağında toplayacak.
Örgütlü, güçlü ve örnek toplum Hoçuvanlıların boy boy fotografı çekilecek. Her yıl Hoçuvan fotografında görünmeyen halkımızın diline, kimliğine, kültürüne, sosyal ve siyasal yaşamına katkı sunmuş değerlerimizi sahiplenmeliyiz.
Halkı için bedenlerini feda ederek Kürt Halkının tarihinde yer edinmiş Akif YILMAZ ve Turgut YILDIZ hoçuvan toplumunun en önemli değerleridir.
Hoçuvanlılar 9.yıl olacak 1600 Km yolu birlikte koşuyorlar. Bu yıl tüm değerlerimiz adına 3 Km maraton koşusu Hoçvanda düzenlensin. Akif YILMAZ ve Turgut YILMAZ köyleri Mucuc ve Tikoş köyü mezarlıkları ile festival arası mesafe 3 Km’ dir.
Tüm demokrasi şehitleri adına Akif YILMAZ veTurgut YILDIZ adına maraton koşusu düzenlenmesi anlamlı olacaktır.
Her Hoçvanlı Akif YILMAZ -Turgut YILDIZ ödülünü almak ister. Değerlerimizi sahiplenme, acı çekmiş Hoçvanlıların barış sürecine katkı sunmasını ve barışa olan umudunu da güçlendirecektir.
Bu temenni ile 9. Geleneksel Hoçuvan Yayla Festivali’ni ve halkımızı selamlıyorum...
Abdurrahman Kılıç/abdurrahmankilic1956@gmail.com