SOLDA BİRLEŞME OLMAZSA!..
Gönderen Fakir - Mayıs 15 2007 - 07:06:03
SOLDA BİRLEŞME OLMAZSA!..


Cumhurbaşkanlığı kriziyle hareketlenen Türkiye gündeminde gelinen noktada, Anadolu insanının koyduğu tepkiyle,geçicide olsa sağdaki birleşmenin geleceği muğlaktır.
Parti ambleminden' de anlaşılacağı üzere kıratın Türkiye haritası üzerindeki batıya doğru şahlanışı göz boyamadan öte bir şey değildir.
Böyle bir süreçte alelacele verilen bir kararla kıratın şahlanışı koltuk kapma yarışından öte bir hareket olmadığını bilmemiz gerekir.
Ancak;
Göz boyama gibi görünse' de sağın en güçlü iki siyasal partisinin böyle bir manevrayla kıratı şahlandırmasının seçimleri derinden etkileyeceği göz ardı edilmemeli.
Oysa halkın bilinçaltında yatanı unutmamak gerekir.
Genel seçimlerden sonra yeni parlamentonun cumhurbaşkanını seçmesi sözkonusudur.
Ağarın brokrat kişiliğinin demokrasi havariliğine dönüşmesi hayra alamet olmadığı muhakkaktır.
Kapalı kapılar ardında dönen dolapların ne olduğu seçimlerden sonra gün yüzüne çıkacaktır.
AKP' nin inatla sürdürülen manevralarının perde arkasında yatanın ne olduğu ise seçimlerden sonra ortaya serilecektir.
CHP'ye gelince;
Deniz baykal'ın haklıda olsa, inatçı ve hırçın kişiliği Atatürk-ün partisine zarar vermektedir,'Her şeyin en iyisini ben bilirim, benim dediğim daha doğru mantığından taviz vermediği sürece solun birleşmesini düşünmek hayal gibi görünmekte.
Gene-de geç kalınmış değildir,
Solun iki cephesinde yer alan CHP, DSP'nin iki lideri Baykal ve Sezerin artık şapkalarını önlerine koyarak birleşme yolunda çok iyi düşünmeleri kaçınılmazdır.
Aksi takdirde önümüzdeki genel seçimler sonrası doğacak kaos hiçte içinden çıkılacak gibi görünmemektedir.
Sağda ve solda yer alan partilerin tam bir mutabakatla olaya yaklaşmamaları halinde bu sefer AKP Türkiye gündemine çok sağlam bir şekilde damgasını vuracağı muhakkaktır.

İlyas Yıldız / 0536 838 93 67
İlyas1955yıldız01@hotmail.com