ARDAHAN’DA KRİTİK SEÇİM
Gönderen Fakir - Haziran 26 2007 - 16:34:06
GENEL SEÇİMLER ARDAHAN’DA KRİTİK SEÇİM/Tuncer Dağ

Tuncer Dağ Geçtiğimiz sayılarımızda 1924 -2002 dönemi Türkiye analizi ve 1995-2002 Ardahan Genel seçim analizinde bulunmuştum.
22 Temmuzda yapılacak olan Genel Seçimler ile ilgili olarak halk arasında çeşitli tahminler yapılmaktadır. .
22 Temmuz 2007 de yapılacak olan Genel Seçimlerde tahminde bulunurken 1995- 1999 ve 2002 Genel Seçimlerin sonuçlarını da dikkate alarak yorumda bulunmak istiyorum. 22 Temmuz’da Bağımsız, CHP ve AKP arasında yarış devam edecektir. 1995- 1999 ve 2002 seçimlerinde kısa bir hatırlatmalar ve yarışacak olan parti ve şahıslar üzerinde genel analizde bulunmak istiyorum.
ARDAHAN İL GENELİNDE
1995 Yılı : DYP- CHP – DSP – RP
1999 Yılı : DYP – DSP – ANAP – CHP
2002 Yılı: CHP – DYP – DEHAP – AKP olarak sıralanmıştır.
1995 yılında DYP den Saffet Kaya ve CHP den İsmet Atalay
1999 da DYP den Saffet Kaya ve DSP den Faruk Demir
2002 yılında CHP den Ensar Öğüt ve AKP den Kenan Altun milletvekili olarak meclise gittiler.
Her seçim döneminde biri sağ ve biri sol olmak üzere iki milletvekili gider. Her seçim döneminde birinci ve ikinci sıradakiler seçilirken 2002 de ikinci sırada yer alan DYP ve üçüncü sırada yer alan DEHAP baraja takılınca dördüncü parti olan AKP milletvekili çıkardı. Ardahan’da hiçbir partinin iki milletvekili çıkarma şansı olmamıştır. Bundan sonrada olacağa benzemiyor.
BAĞIMSIZ ADAY
2007 seçimlerinde Ardahan seçim sonucunu belirleyecek olan Ardahan merkez ve köyleri ile Göle ilçesi seçmenleridir. Diğer ilçelerdeki eğilim hemen hemen ortada iken bu iki seçim bölgesinde önemli orandaki kararsız seçmen seçim sonucunu belirleyecektir. Diğer taraftan baraj sorunu olmayan bağımsız adayın konumu da dengeleri değiştirecektir. 2002 seçim sonuçlarına baktığımızda seçmen ağırlığı bulunan Ardahan merkez ve köyleri ile Göle ilçesinde DEHAP birinci parti olmuştur. Ardahan İl Genelinde oy kullanan 59.153 seçmenin içinde 9.142 seçmenin oyunu almıştır. İkinci sırada yer alan DYP ile DEHAP arasında 966 seçmen farkı bulunmaktadır. Göle ilçesinde DEHAP seçmenlerinin önemli bir bölümü Göleli olan bağımsız adaya oy vermiştir. Bağımsız Aday 1757 seçmenin oyunu almıştır. 2007 seçimlerinde 2002 döneminin bağımsız adayın almış olduğu oyların %60 a yakını 2007 yılındaki bağımsız adaya gider. Zira 2002 seçimlerinde bağımsız adaya oy verenlerin önemli bir oranı kürt kökenli köylerdir. Bu köylerin oyları genelde DEHAP ağırlıklı oylardır.. DEHAP’ın almış olduğu oy sayısı 3981 dir. Göle’de 2002 yılında Bağımsız adayın almış olduğu 1757 oyun en az 1000 tanesi 2007 seçimlerinde Bağımsız adaya gideceğini var sayarsak 2007 de Bağımsız adayın alacağı oy sayısı 5000 ler seviyesine çıkar. Diğer tarafta Gölelilerin diğer partilerden adayının olmamasından kaynaklı olarak tepki oyları da bağımsız adaya gider. Göle’de bağımsız aday büyük bir farkla birinci parti olur.
Düğer taraftan Ardahan Merkez ve köylerinden de 2002 seçimlerinde DEHAP birinci parti olmuştur. Ardahan ve köylerinde toplam kullanılan 15151 seçmen içerisinde DEHAP 3891 seçmenin oyunu alarak %29.99 dolayında oy almıştır. 2007 seçimlerinde bağımsız aday Ardahan ve köylerindeki oy oranını daha da artırabilir. Bağımsız Aday Yavuz Yılmaz’ın Ardahan’ın köylerinden olması, Ardahan merkezde ikamet etmesi önemli bir avantajdır. Bağımsız aday Ardahan’ın diğer ilçelerinde Ardahan ve Göle kadar fazla bir verimlilik gösteremez. Hanak, Damal ve Posof’da toplam alacağı oy sayısı 500 u geçmez. Genel bir tahmini hesapla Bağımsız aday Ardahan Genelinde alacağı oy sayısı 10.500 – 11.000 arasında olabilecektir.

CHP
CHP Ardahan İl Genelinde 1995 seçimlerinde ikinci, 1999 seçimlerinde dördüncü ve 2002 seçimlerinde birinci parti olmuştur. CHP’nin seçmeni içerisinde Damal hariç diğer ilçelerin seçmenleri değişkenlik arz etmektedir. Adaya göre oy kullanmaktadırlar. 2002 seçimleri ve aynı seçimin adayı olan Ensar Öğüt’ün konumu göz önüne alındığında Ardahan merkez ve köylerinde kullanılan 19.656 seçmenin 2694 unun oyunu alarak üçüncü parti olmuştu. 2007 seçimlerinde ise ikinci sıra adayı Dr. Taşkın Aktaş’ın Ardahan merkezde görev yapması ve bölgede ki konumu göz önüne alındığında ikinci sıraya çıkma şansını zorlayabilir. Ardahan Merkez ve köylerinde oy oranını 3000’lerin üzerine çıkarabilir. Ensar Öğüt’ün aslen Çıldırlı olması nedeni ile Çıldırlılar 2007 seçimlerinde Ensar Öğüt’e odaklanabilirler. Çıldır’da 2002 seçimlerinde oy kullanan 6860 seçmenin içinde 2670 seçmenin oyunu alarak birinci olmuştu. 2007 seçimlerinde CHP’nin Çıldır’da alacağı oy oranını 3000 in üzerine çıkarabilir. Damal ilçesi CHP açısında kale konumundadır. 2002 seçimlerinde Dr. Volkan Sinan’ın etkisi de kendini göstererek oy kullanan 3849 seçmenin 2600 u CHP ye oy vermişti. CHP bu dönem aynı oranı yakalaması zor bir ihtimal olarak görünmesine rağmen yinede alacağı oy sayısı 2500 seviyesinde olur. Hanak ilçesi de her dönem sol partilere birinci sırada yer vermiştir. 2002 yılında birinci yaptıkları CHP yi 2007 seçimlerin den de birinci parti yapar. CHP Hanak’da 2000 in üzerinde oy alır. CHP nin en zayıf olduğu ilçelerden bir tanesi Posof ilçesidir. Geçen seçimlerde Posoflu ANAP adayı Yavuz Sayılır’ın önemli etkisi bulunmaktaydı. 2002 seçimlerinde CHP Posof’ta kullanılan 6654 seçmenin 689 unda oy alabilmişti. 2007 seçimlerinde CHP Posof’taki oy oranını artırabilir. Zira Ensar Öğüt’ün Posoflu tanınan ailelerinde Feramuz Çağlayan’ın damadı olması ve Posof Belediye Başkanının CHP ye geçmesi önemli etken olacaktır. Bu nedenle CHP Posof’taki oy sayısını 1000’in üzerine çıkarabilir. CHP’nin en fazla zorlanacağı tek ilçe Göle İlçesidir. 2002 seçimlerinde Göle’de kullanılan 15151 seçmenin içinde bin 661 in oyunu alarak ancak beşinci parti olmuştu. 2002 seçimlerinde Bağımsız adayın almış olduğu oyların bir kısmı da CHP tabanına ait olan oylardı. CHP Göle’de etkin bir çalışma gösterirse oy oranını artırabilir. 2002 yılında almış olduğu bin 661 oy sayısını 2000’lerin üzerine çıkarabilir. CHP Göle’de 2002 yılındaki beşinci sırasını üçüncü sıraya çıkarabilir.

AKP
AKP 2002 seçimlerinde Ardahan İl Genelinde oy kullanan 59.153 seçmenin içinde 6746 seçmende oy alarak dördüncü parti olmuştu. AKP Adayı Saffet Kaya’nın 2002 dönemindeki partisi DYP ikinci parti konumundaydı. 2002 seçimlerinde AKP+DYP= 20.054 dolayındadır. 2007 seçimlerinde DYP ve AKP nin toplamının alacağı oy oranı farklı seyredecektir. Saffet Kaya 2002 yılında Ardahan Merkez ve Göle’de almış olduğu oy oranını yakalama ihtimali zayıf bulunmaktadır. Zira Saffet Kaya her seçim döneminde ikinci sıraya bir Göleli adayı yerleştirerek sürükleyici olmuştur. 2007 seçimlerinde ikinci sıra adayı Dr. Gürbüz Ayaz Göleliler tarafında her ne kadar tanınan bir sima olsa da Göleli adaylar kadar sürükleyici şansı olmayabilir. Ardahan Merkez’de ise Belediye Başkanının Saffet Kaya’ya karşı oluşturacağı anti propaganda etken olacaktır. Saffet Kaya’nın AKP ye geçmesi diğer ilçelerden de eksi olarak yansıyacaktır. Genel tahminler dikkate alındığında AKP Ardahan Merkez ve Köylerinde 4000 in üzerinde Göle’de 2500- 3000, Çıldır’da 1000 dolayında, Damal’da 450-500 arası, Hanak’da 2000 dolayında, Posof’da 2000 dolayında ve Çıldır’da en fazla 1000 dolayında oy alır.